När SAP presenterar rapporten för 2016 så är det klackarna i taket. Siffrorna pekar uppåt i allmänhet, men framför allt ökar molnintäkterna snabbt, vilket är ett gott tecken för framtiden.

Omsättningen totalt blev 22,1 miljarder euro, cirka 210 miljarder kronor. Det innebär en ökning på sex procent. Molnintäkterna, prenumerationer och support, blev 3 miljarder euro, cirka 28,5 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 31 procent.

Läs också: SAP trappar upp molnkriget: Erbjuder tipspengar för affärer

Att molnintäkterna bara står för 14 procent av omsättningen kanske inte låter så märkvärdigt, men ökningstakten är hög. Kanske mest imponerande är att SAP lyckats vända på skutan, från att vara extremt förknippat med traditionella affärssystem som installeras lokalt hos kunderna, till att vara en mer modern leverantör.

Vinsten efter skatt blev 3,6 miljarder euro, cirka 34 miljarder kronor. Det är en ökning på 16 procent.

För innevarande år förväntar sig SAPs ledning att molntjänster ska stå för mellan 3,8 och 4 miljarder euro. Om det infrias så blir det en ökning på minst 27 procent. På längre sikt har man reviderat prognoserna. För 2020 tror man nu på en molnomsättning på mellan 8 och 8,5 miljarder euro.

Läs också: De ska slå undan benen för Oracle och SAP med support för halva priset

Ytterligare ett tecken på ett företag i förvandling är att intäkterna för det nya affärssystemet S4 Hana fördubblades.