21 september 2015 fick Patrik Ström veta att NCC Housing skulle knoppas av från NCC-koncernen, bli ett eget bolag och börsnoteras. I dag är han cio på Bonava som blev det nya företaget. Tiden däremellan har han tillsammans med kollegorna på it-avdelningen ägnat åt att ”migrera hela bolaget till molnet”.

Det handlar om 1 500 användare, all nätverksinfrastruktur, alla data (15 TB), alla kringprodukter och 1 400 telefoner. Men kanske framför allt om it-stödet för alla affärsprocesser, vilket innebär fler än 40 olika verksamhetssystem. Till stor del använder man tjänster på Microsofts molnplattform Azure.

Läs också: Så tog hon industriföretaget upp i Microsofts moln

Det är en utmaning som låter som ett skäl att säga upp sig.

Men Patrik Ström & Co tog sig an uppgiften. Redan vid börsnoteringen 9 juli 2016 hade den första fasen av migreringsarbetet gått i produktion. Då togs bland annat 21 system i drift i molnet. Under hösten förra året togs ännu fler system i drift i molnet. Det låter riktigt svettigt, även om man i hög utsträckning satsat på att byta till system som tillhandahålls som molntjänster, så kallad saas.

Skulle Patrik Ström göra något annorlunda om han fick en chans att göra om molnmigreringen, med mindre snäva tidsramar?

– Det skulle bli svårare att genomföra om man drog ut på det, säger Patrik Ström.

Han beskriver det som ett ”window of opportunity”, ett gyllene tillfälle att genomföra molnmigreringen. Men ändå, skulle det inte bli bättre med mer tid till förfogande?

– Risken är man kör fast någonstans på vägen. Man kanske flyttar över mejl och Sharepoint och sedan stannar upp och tycker att det finns stora risker med att fortsätta migrera. Jag tror att man behöver ett förändringstryck för att genomföra ett sådant här projekt.

Läs också: Varning för inlåsning när företaget växlar upp i molnet

Men vågar man snabba på med ett så stort projekt som en molnmigrering om man inte måste? Känns det inte säkrare att ta gott om tid på sig?

– Det är nog där som skon klämmer, förklarar Patrik Ström.

Tankarna om att göra migreringar snabbt går kanske stick i stäv med mycket gängse ”kunskap” om it-projekt. Just tidsbrist är definitivt ett av de vanligaste skälen som anges för misslyckade it-projekt. Erfarenheterna på Bonava visar med all tydlighet att momentum inte är att förakta.

På ett filosofiskt plan kanske man kan säga att man måste förändra saker för att det ska bli en förändring.

Patrik Ström understryker att ”migreringen skedde på ett kontrollerat sätt, även om den var forcerad”. Att det går fort behöver alltså inte betyda att arbetet är ostrukturerat.

För att lyckas tog man in extern hjälp, från konsultbolaget Playground Consulting, som bistod den egna it-personalen. Eftersom man passade på att byta ut gamla system mot nya molnbaserade kan man misstänka att användare kände oro över funktionalitet som skulle försvinna.

– Det var förvånansvärt lite farhågor med tanke på att gamla system skulle försvinna. Molnlösningarna ger möjlighet att jobba på helt nya sätt och jag tror att folk förstod det snabbt.

Som ett enkelt och konkret exempel på förändring nämner han att skicka länkar i stället för filer, för att dela med sig av information. Patrik Ström tycker i dag att man hade kunnat lägga mer
energi på att informera om nya sätt att arbeta, inför molnmigreringen.

– Jag tror att man alltid kan lägga mer tid på att informera om nya möjligheter.

Fakta

Bonava ägnar sig år bostadsutveckling, vilket innefattar både de enskilda husen och lägenheterna, och hela bostadsområden. Man utvecklar och säljer bostäder till både konsumenter och investerare. Förutom i Sverige är man även verksam i Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Sankt Petersburg i Ryssland.