Visst begriper man att käbbel och intern politik kan sabotera både projekt och andra ansträngningar på ett företag. Men det är svårt att ha koll på exakt vilka beteenden som är destruktiva, för att inte tala om att komma på bra motåtgärder.

Ett första steg är i alla fall att identifiera saker att se upp med. Här tipsar IDG News om nio sådana.

1. Att skylla ifrån sig

I början av ett projekt bör man sätta en klar och tydlig ton för hur man ska kommunicera, med syfte att undvika att skylla ifrån sig vad gäller problem. Visst ska var och en ta ansvar för sina misstag, men att skuldbelägga leder sällan till förbättringar, resultatet blir i stället att folk blir besvärade och inte litar på varandra, vilket leder till en ond cirkel av nya försök att skylla ifrån sig.

2. Att bara kommunicera med chefer som kan bidra till den egna karriären

Alla bör föregå med gott exempel genom att tydliggöra det värde som medarbetare på alla nivåer bidrar med. För det krävs det att man kommunicera med alla som det är relevant att kommunicera med.

Läs också: Experten: Här är it-jobben som kommer att blomstra 2017

3. Att bygga murar mellan höga chefer och andra medarbetare

Flödet av bra idéer från ”folket på golvet” till chefer på olika nivåer bör uppmuntras. Ett sätt att göra det är att få till möten där medarbetare på olika nivåer diskuterar saker.

4. Att skapa konflikter utan att föreslå lösningar

En bra regel är att den som tar upp ett problem också ska kunna presentera några tankar om en möjlig lösning. I och för sig bör man uppmuntra att upptäcka problem, vilket blir enklare om den som nämner ett problem inte också avkrävs ansvar för att ha en lösning. Men man bör försöka hitta en balans som gör att onödigt problemsökande undviks.

5. Att bara uppmuntra och belöna medarbetare som bidrar till ens egna mål och åsikter

Visst är det mänskligt att gilla de som tycker som en själv, men som projektledare eller chef bör man undvika det. Framsteg och innovation är ofta frukten av att olika ståndpunkter möts. Det gäller att uppmuntra och undersöka motsättningar, till exempel genom att ta jobbiga diskussioner med höga chefer.

6. Att missbruka det egna inflytandet

Missbruk av det egna inflytandet leder förstås till att andras bidrag inte får det värde de skulle kunna ha. I värsta fall kan det liknas vid sabotage mot ett projekt. Som projektledare gäller det att ha koll på när det inträffar och åtgärda det så snabbt som möjligt.

7. Att dra nytta av andras kunskaper utan att återgälda det

Att dela med sig av kunskap är i sig en lärandeprocess. En bra projektledare gör det möjligt för alla projektdeltagare att delta i den processen. Ett sätt att lyckas är att adressera rädsla och osäkerhet som gör att medarbetare drar sig för att dela med sig.

Läs också: Så bygger du en kundbas som ensamkonsult – här är sex tips

8. Att sprida rykten och lögner om andra

Det här är svårt att undvika, eftersom skvaller är en del av den mänskliga naturen. En bra projektledare bör bidra till att undvika att det skvallras på ett sätt som får destruktiva följder. Ibland är det kanske läge att vara övertydlig och förklara hur rykten och lögner kan skada moralen och produktiviteten.

9. Att ta åt sig äran för andras insatser och idéer

Det här är väldigt svårt att komma åt och en stor källa både till dålig stämning och till motvilja mot att bidra i projekt. Man kan till att börja med hoppas att inte projektledaren eller andra chefer ägnar sig åt att ta äran för andras insatser. Projektledaren kan också anstränga sig att ha koll på vem som gjort vad och vara noga med att ära den som äras bör.

Det kan tyckas att de flesta av punkterna ovan tar upp sådant som katalogiseras under sunt förnuft. Men hur ofta har du inte sett att de inträffar i projekt?