Efter mycket om och men enades till sist USA och EU om ett nytt avtal som skulle ersätta det skrotade Safe Harbor-avtalet. Med Privacy Shield var så dataöverföringen över Atlanten säkrad. Men efter en exekutiv order utfärdad av USA:s nytillträdde president Donald Trump har orosmolnen hopat sig på himlen.

Privacy Shield är tänk att underlätta för företag som hanterar data i både USA och inom EU-området. Och ska se till att EU-medborgarnas data besitter samma skydd i USA som i deras hemländer. Ordern som utfärdats, vars övergripande syfte är att stärka den allmänna säkerheten inom USA:s gränser, kan komma att påverka även Privacy Shield.

Läs också: Usel säkerhet bakom världens mäktigaste konto i sociala medier – ja, Donald Trumps

Enkelt sammanfattat innebär ändringarna att amerikanska myndigheter måste se till att deras integritetsvillkor enbart omfattar amerikanska medborgare, och personer som har rätt befinna sig i landet under en längre tid. Privacy Act, deras dataskyddslagstiftning ska inte gälla några andra personer.

Myndigheterna som åsyftas ska enligt Wired vara delstaternas polismyndigheter, federala polisen FBI och underrättelsetjänsten NSA. Men även omkring 1 500 företag har anslutet sig till Privacy Shield, däribland Microsoft och Facebook. Poängen är bland annat att europeiska medborgare ska kunna vända sig till amerikanska domstolar om de ha klagomål på hur deras data hanterats. Avtalet ska också se till att deras data inte behandlas annorlunda än amerikanernas.

Donald Trump har inte pratat specifikt om sina avsikter för Privacy Shield eller informationsflöden mellan USA och Europa. Men tonen i ordern har väckt oro. Jan Philipp Albrecht, EU-parlamentsledamot för tyska De Gröna skriver på Twitter att Privacy Shield borde upphävas om det ligger någon sanning bakom oron.

Läs också: Trump tar tydlig ställning mot nätneutralitet – utser motståndare till myndighetschef

Vilka konsekvenserna skulle bli om EU innefattas av ordern går än så länge bara att spekulera kring. EU-kommissionen har ett uttalande sagt att de följer utvecklingen och påpekar samtidigt att Privacy Shield aldrig varit beroende av de amerikanska dataskyddslagarna. Privacy Act har aldrig erbjudit skydd för europeiska medborgare. Däremot finns ny, och separat lagstiftning, som gör att människor från EU-området kan få tillgång till amerikanska domstolar.

Privacy Shield ersatte i somras det skrotade avtalet Safe Harbor som ogitligförklardes året innan. Redan från dag ett möttes det nya avtalet av kritik och med stor sannolikhet kommer dess giltighet att prövas av EU-domstolen framöver.