Två telekomgäng blir ett

Solus BC och Uno telefoni slår ihop sina påsar och bildar den största operatörsoberoende leverantören av molnväxlar och unified communications på den nordiska marknaden.

Ny huvudägare blir SEB Private Equity, som säger att det nya sammanslagna bolaget ska tillföras resurser, dels för att expandera i Sverige, men även internationellt. Tillsammans förväntas de båda bolagen omsätta cirka 200 miljoner kronor i Sverige i år, och antalet anställda uppgår nu till 55 personer fördelat på kontoren i Stockholm och Göteborg.

– Med ny huvudägare och genom sammangåendet skapar vi branschens bästa förutsättningar till inhemsk och internationell expansion som operatörsoberoende molnväxelintegratör. Vi ska ta positionen som ledande systemintegratör i molnet och skapa den bästa upplevelsen för kunder, partners och operatörer, säger Solus vd Mattias Ohde, som blir den som kommer att leda den fusionerade styrkan.

Emilio Dauvin, investeringsansvarig på SEB Private Equity säger så här om framtidsplanerna:

– På kort sikt ser vi att det finns en stor potential i att lära av varandra kring hur och på vilket sätt olika typer av mjukvara och tjänster upphandlas i bolagen, samt hur vi erbjuder bästa kundservice. Genom sammangåendet får vi effektivare resursutnyttjande. Resurser som i sin tur kan återinvesteras för snabbare tillväxt internationellt.

Visma köper Qlik-konsult

Visma Consulting köper beslutsstödskonsulten Optivasys. Det är det tredje nordiska förvärvet som den norska mjukvarujättens konsultgäng gör inom en ganska kort period.

– Förvärvet är i linje med vår strategi att bli en ledande aktör i Norden på lösningar för beslutsstöd baserade på Qlikview och Qliksense. Tillsammans med nyligen genomförda förvärv av Bwise i Norge och Cox Consulting i Finland är vi redan nu en god bit på väg på den resan, säger Carsten Boje Møller, som sitter i Vismas koncernledning och ansvarar för Consulting-divisionen.

– Att komplettera vårt erbjudande med lösningar för beslutsstöd var ett naturligt steg i vår strävan att vara en komplett digitaliseringspartner till både offentlig sektor och till större privata aktörer. Valet föll naturligt på Optivasys, då vi letade efter en snabbväxande och väl etablerad partner till Qlik. Vi fick ett väldigt bra intryck av Optivasys och det sa bara Qlik helt enkelt, säger Richard Börjesson, vd för Visma Consulting och ny styrelseordförande i Optivasys.

Läs också: Avega och Pulsen rustar i dotterbolagen – här är veckans nya chefer

MSC handlar i väst

Konsultbolaget MSC Group är på väg att slutföra köpet av Empir Solutions, som främst konsultar inom förvaltningsverksamhet för systemlösningar. Empir har kontor i Uddevalla, Göteborg, Trollhättan och Skövde, och omsätter cirka 45 miljoner kronor och har 38 anställda.

Köpet ska delvis finansieras med en nyemission av aktier i MSC. Både förvärvet och emissionen ska dock godkännas på den extra bolagsstämma som ska hållas den 27 februari. Vid ett ja där beräknas övertagandet ske under vecka nio.

– Empir Solutions tillför MSC två viktiga och kompletterande affärer med en bättre geografisk täckning i Sverige. Tillsammans med den tidigare annonserade Capo-affären i Jönköping och Göteborg erhåller MSC en rikstäckande it- och systemutvecklingskapacitet, med verksamhet på åtta orter, kommenterar MSC:s vd Lars Save det stundande förvärvet.

Jättar hjälper Järfälla 

Järfälla kommun har gjort klart med två nya it-leverantörer. Dels ingår man avtal med Tieto kring applikations- och systemdrift samt med Tele2 Business/TDC Sverige för infrastruktur och datakommunikation.

– Detta är ett viktigt steg för Järfälla kommun. Vi skall ha ett it-stöd i världsklass, inte minst inom våra kommunala skolor, och dessutom driva kommunens digitalisering framåt. Vi är övertygade om att vi med hjälp av Tietos erfarenhet av digitalisering inom den kommunala sektorn och Tele2/TDC:s leverans av vårt nätverk kan ta nästa steg i vår utveckling och i slutändan förbättra kommunens service, säger Järfällas it-chef Lennart Atternäs.

En tredje del av kommunens upphandling av it-stöd gäller it-arbetsplatser. Den delen beräknas vara färdig i vår. Det nuvarande avtalet, som innehas av Advania, upphör att gälla den 11 januari 2018.

Consid bygger webb i Örebro

Konsultföretaget Consid har vunnit ett ramavtal med Örebro kommun gällande webbutveckling. Webbplatsen orebro.se ska under de kommande åren vidareutvecklas av konsultbolaget, som finns representerat på plats i Örebro.

– Med lanseringen av orebro.se har kommunen skapat en omtalad familj av webbar där service, dialog och tjänster samlats i en gemensam plattform. Nu vill Örebro kommun ta nästa steg och vidareutveckla sin plattform för att möta fler behov, målgrupper och skapa ytterligare digitala tjänster som adderar värde till Örebros medborgare och företagare. Av den anledningen är vi väldigt glada över att få vara en del av kommunens fortsatta digitala resa, säger Patrik Zenno, affärsområdeschef för Consid Interactive.

IFS svidar om Gina Tricot

Klädkedjan Gina Tricot ska uppdatera sitt affärssystem till IFS Applications 9, vilket inkluderar verktyg för sortimentplanering, inköp och varupåfyllning för cirka 200 butiker i fem länder.

– Genom att implementera IFS Applications 9 kan vi eliminera ett antal anpassningar till fördel för standardfunktionalitet och därigenom etablera en solid grund för gemensamma arbetsprocesser över hela organisationen. Vi ser också fram emot att dra nytta av den senaste versionens flexibla arkitektur samt den förbättrade användarvänligheten som erbjuds via IFS Lobbies, säger Per-Johan Swartling, vd på Gina Tricot.

– Detaljhandeln är en viktig bransch för IFS så vi är väldigt glada över att kunna fortsätta vårt samarbete med Gina Tricot. Sedan lanseringen har IFS Applications 9 tagits emot mycket väl bland våra kunder, säger Glenn Arnesen, vd på IFS Scandinavia.

Pulsen och Ida Infront får ny energi

Ida Infronts partner Pulsen har fått tilldelningsbeslut från Energimarknadsinspektionen. Beslutet innebär att Energimarknadsinspektionen tecknar avtal med Pulsen för ärendehanterings- och diariesystem baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt Iipax One, som innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, e-tjänster, säkert informationsutbyte samt e-arkiv.

Affärsvärdet uppgår till 1,6 miljoner kronor. Avropet har skett genom Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster 2014 Informationsförsörjning.

– Ida Infront har en mission att bygga framtidens informationssamhälle med våra digitalsmarta produkter. Att Energimarknadsinspektionen väljer vår senaste mobilanpassade produkt visar att vi har en stark position på vår marknad, säger Stefan Jonegård, vd på Ida Infront.

Carnegie Fonder flyttar it till CAG

CAG Datastöd ska leverera Carnegie Fonders nya it-plattform. Den nya plattformen innebär en separering från det tidigare ägarbolaget Carnegie Holdings it-miljö, till att istället ha en helt fristående plattform hos CAG, vars uppdrag även innebär förvaltning i form av drift och support.

– På CAG Datastöd har vi lång erfarenhet av it-drift och support inom finanssektorn vilket gör att vi har stor förståelse för Carnegie Fonders behov. Den nya plattformen driftsattes den 25 november, säger Magnus Fredholm, vice vd på CAG Datastöd.

D. Carnegie & Co tar hjälp av Incit

Fastighetsbolaget D. Carnegie & Co ska implementera ett nytt fastighets- och affärssystem, Incit Xpand. I den styr- och referensgrupp som upphandlade systemet fanns 13 medarbetare som representerade olika områden som siktade på att få ett användarvänligt system.

– Vår ambition är att bli det mest effektiva bostadsbolaget genom digitaliseringen. Incit har visat att de har förstått vad vi som kund är ute efter. Vi tittar alltid efter möjligheter på att effektivisera vår verksamhet, säger Ulf Nilsson, vd på D. Carnegie & Co.

– Användarvänligheten har varit mycket viktig i utvecklingen av Incit Xpand 17. Det tror jag har bidragit till att D. Carnegie & Co valde oss. De hade höga krav som jag är stolt över att vi lyckades klara på bästa möjliga sätt, säger Göte Berntsson, vd på Incit.

Coromatic stärker Saab i Somalia 

Svenska Coromatic, som levererar verksamhetskritisk infrastruktur, ska säkra elförsörjningen åt försvars- och säkerhetskoncernen Saab på den camp i Mogadishu som företaget driver på uppdrag av FN. På campen, som i stort ska fungera helt självförsörjande, arbetar ett 70-tal ingenjörer med drift och underhåll av fordon och båtmotorer.

– Att säkra elförsörjningen på campen var helt avgörande för att vi skulle klara uppdraget vi fått av FN. Vi har sedan tidigare arbetat med Coromatic och är väl medvetna om deras kompetens att säkra verksamhetskritisk infrastruktur i extrema miljöer. Den lösning de levererat lever mycket väl upp till de högt ställda krav på tillgänglighet och stabilitet som vi har, säger Carina Hörnfeldt, avdelningschef på Saab.

– Vi genomför många olika projekt varje år, och detta är ett av de mest krävande som vi arbetat med, mycket på grund av den extrema miljön och de mycket komplicerade förutsättningarna som krävts, säger Thomas Wunger, Sverigechef på Coromatic.