Sakta men säkert börjar EU:s nya roaminglagstiftning ta form. Just nu pågår de sista förhandlingarna och i dag inleds det som troligen blir sista rundan samtal. Målet är att bli av med de sista hindren för löftet om fri roaming inom unionens gränser. Allt annat är ett misslyckande anser EU:s chef för den inre digitala marknaden Andrus Ansip, och det kan leda till att medborgarna ifrågasätter politikernas förmåga att infria sina löften, skriver Reuters.

Turerna gällande fri roaming har varit många och frågan har långt ifrån en enkel lösning. Beslutet att avgifterna skulle bort fattades i december 2015. Den 15 juni 2017 ska det kosta lika mycket att surfa hemma som på semestern. Men de exakta detaljerna har bollats fram och tillbaka. Framför allt är det grossistpriserna som varit en källa för oenighet. Alltså de avgifter operatörerna betalar till varandra när deras kunder surfar utomlands.

Läs också: EU backar: lovar skydda nordiska operatörer från skenande kostnader för roaming

Parlamentet och medlemsstaterna har befunnit sig långt ifrån varandra gällande pristaket på data. EU-parlamentet ser gärna att taket ligger på fyra euro per gigabyte, ministerrådet vill att taket börjar vid 8,5 euro per gigabyte. I slutet av förra veckan skrev Andrus Ansip till de båda parterna och uppmanade dem att vara flexibla för att nå det slutgiltiga målet.

– Om inga politiska kompromisser kan nås under tisdagen, kommer medborgarna ifrågasätta vår gemensamma målsättning och förmåga att leverera de löften vi gett dem. Och det med rätta. Det är något som vi inte vill riskera, säger Andrus Ansip.

Oenigheten kring grossistpriserna bottnar i de stora prisskillnaderna som finns mellan olika medlemsländer. Men också skillnader i hur medborgarna reser inom unionen. Länder i norra och östra Europa med låga priser för kunderna och paketpriser på abonnemang och telefon förespråkar lägre grossistpriser. Detta för att undvika att operatörerna höjer priserna på hemmamarknaden. Vilket i praktiken skulle göra att kunder med begränsad ekonomi subventionerade kunder som reser mycket.

Läs också: Svenskarna surfar upp hundratusentals terabyte data årligen på mobilen

Länder kring Medelhavet är å andra sidan oroliga för att deras operatörer ska tvingas variera sina priser för att tillgodose datatrafiken som följer med säsongsturisterna. De är också rädda att operatörerna struntar i investeringar i nätverket, om utländska operatörer får billig tillgång till deras infrastruktur och rycka undan mattan på de egna företagen.