Alla störs vi väl emellanåt av ljud och prat på jobbet. Vi kommer av oss och har svårare att fokusera. Men nu har forskare vid Miljöpsykologigruppen vid Högskolan i Gävle visat att vi störs mindre ju svårare uppgifter vi håller på med.

När ett antal personer fick i uppgift att korrekturläsa en text i det lättlästa typsnittet Times New Roman lyckades de sämre när det fanns ljud i bakgrunden. Men när de fick korrekturläsa i ett mer svårläst typsnitt, Haettenschweiler, försvann den negativa effekten av ljudet.

Läs också: 9 sätt att sabba projekt med internpolitiskt käbbel

– Den generella slutsatsen är, att när man behöver fokusera på en uppgift och befinner sig i en bullrig miljö kan det vara en fördel, i alla fall i ett kortare perspektiv, att öka svårighetsgraden på uppgiften då det gör att man måste koncentrera sig mer när man läser, säger Niclas Halin, forskare vid Högskolan i Gävle till tidningen Arbetsliv.

Tidningen pekar också på att det finns tidigare forskning som visar att feldoseringar av medicin minskar när den information som vårdpersonalen knappar in är svårare att läsa.