Att secondhand-marknaden för hårdvara växer så det knakar är numera ganska känt. Flera stora tillverkare har också program för att återta, restaurera och sälja produkterna åter.

Mindre känt är att det finns företag som börjat sälja begagnad programvara. Men det är just vad tyska Relicense AG gjort – och de har dessutom växt från att bara arbeta i de tysktalande länderna till Italien och Benelux. Och nu förbereder företaget en Sverigeetablering.

Vad de gör är att de köper programlicenser som företagen inte använder, transfererar och säljer dem vidare till en annan kund.

Läs också: Klockan klämtar för Office 2013 – Microsoft slutar med support och distribution

Computer Sweden träffar en av grundarna Stefan Buschkühler när han besöker Stockholm inför Sverigesatsningen. En av de första sakerna han tar upp är en dom i EU-domstolen från 2012 – som kommit att bli en förutsättning för den här branschen.

Då var det Oracle som försökte stoppa ett annat tyskt företag, Usedsoft, från att sälja deras använda mjukvara – men EU-domstolen slog fast att när ett mjukvaruföretag säljer ”en kopia av ett datorprogram”, så försvinner deras ”exklusiva rätt till distributionen” och det banar därmed vägen för andra företag att sälja de använda licenserna (från nyhetssajten Cnets rapportering om domen i juli 2012).

Stefan Buschkühler
Ledningsgruppen på tyska Relicense. Längst till vänster: Stefan Buschkühler.

– Det var ju egentligen en av våra konkurrenter som var uppe mot Oracle, men domen gick ut på att ingen mjukvaruleverantör kan förhindra att mjukvara säljs åter. Vi grundade företaget för åtta år sedan, men den domen är en milstolpe, säger Stefan Buschkühler.

Det ska sägas att det varit fler rättsliga tvister sedan dess, och som gjort den här affären lite mer komplicerad.

– Men EU är tydliga med vad man måste uppfylla. En nyckel här är transferering av licensen som vi sköter. Den nya kunden måste kunna visa på en kedja av dokument som visar att det här gjorts på ett legalt sätt.

Relicense går inte ut med hur mycket de omsätter eller, eller hur mycket de växer – mer än att de dubblar verksamheten varje år, sysselsätter 27 personer, där de allra flesta arbetar med sälj, och har 4500 företagskunder i Europa. Hur mycket billigare det är att köpa använda licenser i stället för nya beror på hur stora volymer det handlar om, men Stefan Buschkühler hävdar att ”det handlar om besparingar på 25-30 procent”.

Efter det har företaget expanderat till andra EU-länder, som Italien och Beneluxländerna. Nu har de Skandinavien i fokus. Skälet till det är, kanske lite paradoxalt, att molnutvecklingen är vindsnabb här – och att de skandinaviska länderna har en stor bas av installerade Office 365.

– Vi tittar hela tiden på var de strategiskt viktiga marknaderna är. Vi består ju av två delar: Anskaffning av licenser och försäljning. Och när det gäller anskaffning så fungerar det så att om företag tar steget upp i molnet och satsar på Office 365, så blir ju deras gamla licenser ofta överflödiga.

Läs också: Svårare för Microsoft att hitta nya kunder till Office 365

Hur går då Relicense till väga för att hitta de här licenserna som de sedan köper och säljer? Enligt Stefan Buschkühler har de upparbetade kontaktnät med återförsäljare som vet var licenserna finns. Men framför allt måste de ”utbilda” företagen. För detta ändamål ska de anställa personer i Sverige. Första målet är dock att hitta partner inom juridiken, så att dessa ska kunna bestyrka företaget och affärsmodellen.

– Vi ska utbilda marknaden under de första månaderna så att de förstår att det här är helt legalt. Jag kan inte kommentera hur mycket vi satsar på att omsätta i Sverige, det första räkenskapsåret börjar i april, men marknadspotentialen är åtskilliga miljoner.

Vad säger då Microsoft om den här etableringen? ”Det är klart att de inte gillar det, men det finns ingenting de kan göra, eftersom vi följer lagen”, säger Stefan Buschkühler.

På Microsoft i Sverige säger Klas Hammar, affärsområdeschef för Windows, att de ibland får frågor om vad som gäller med andrahandsförsäljning.

– Under förutsättning att överlåtelsen går rätt till och sker på laglig väg har Microsoft inget att invända. Men vi rekommenderar alla som överväger att köpa i andra hand att noggrant undersöka ursprung, avtalsvillkor, att den ursprungliga licensen inte längre används och att icke-användandet kan bevisas i de fall ett sådant påstås, säger han.

Kan vi förvänta oss en boom för den här marknaden generellt? Tveksamt, åtminstone om man frågar Sofia Edvardsen, affärsjurist på Sharp Cookie Advisors. Hon har lång erfarenhet av mjukvarubranschen och hon tror inte på någon skjuts för andrahandsmarknaden för programlicenser.

– Jag skulle inte säga att de här tjänsterna blir vanligare. När den här domen mellan Oracle och Usedsoft kom 2012 var det en stor överraskning för hela branschen, och då var det många som trodde på ett lyft. Men sedan dess har det kommit en ny dom som innebär en hel del tillägg och som gör att det är väldigt svårt, och kräver mycket administration om man säljer använda licenser.

– Det ställs väldigt specifika krav, och det måste finnas en komplett dokumentation av hela licenskedjan. Det finns företag som försöker anpassa sig till det här, men då blir det ju mer en konsulttjänst de säljer.

Sofia Edvardsen säger att hela rättsutvecklingen går mot högre krav på säkerhet och integritet, och att programvaror ska fungera tillsammans med varandra – något som inte gynnar försäljningen av andrahandslicenser, utan molnbaserade lösningar.