Arbetsförmedlingens stora konsultupphandling har varit ett flitigt diskuterat och omskrivet ämne. Först flaggade konsultbolagen för att den skulle bli nästa exempel på fulbudande, med pristaktiserande. Sedan riktades kritik mot att den drog ut mer på tiden än vad som var beräknat från början.

Och när det sedan väl var klart visade det sig att farhågorna besannades, det vill säga det fanns gott om exempel på att de så kallade enkronaskonsulterna visade upp sig igen.

Det var många bolag som valdes ut, men också många bolag som valde att överpröva Arbetsförmedlingens beslut. Och detta med framgång. För precis runt årsskiftet kom nämligen Förvaltningsrättens dom, där beslutet blev att upphandlingen måste göras om.

Läs också: Här är Arbetsförmedlingens nya grepp ­– "digitaliseringen gick inte att driva från it-avdelningen"

Totalt är det sju bolag som har överprövat upphandlingen, Viati, CAG, Chas Visual Management, IT-Huset, Tobo Netsolutions, ÅF-Technology samt Enmanskonsulterna. Om man på ett enkelt sätt ska sammanfatta vad Förvaltningsdomstolen kommer fram till så har Arbetsförmedlingen inte följt det man skrivit i förfrågningsunderlaget. Det gäller framför allt i frågan vad som blir utslagsgivande i det fall som konsulterna har uppnått maximal poäng på samma roll.

– Arbetsförmedlingens it-verksamhet har utvecklats mycket sedan vi formulerade behoven i denna upphandling och vi arbetar vidare med hur myndigheten ska ta nästa steg i vår digitala utveckling. Vi behöver nu se över vilken typ av konsulttjänster vi ska upphandla, säger Arbetsförmedlingens upphandlingschef Martin Kruse

– It-avdelningen sitter just nu och funderar på vad de har för behov och hur de vill göra det här. Upphandlingen annonserades för över ett år sedan, och it-avdelningen har utvecklat sig väldigt mycket sedan dess. Det är där vi är just nu.

Som vi skrivit tidigare valde Arbetsförmedlingen att göra en egen upphandling istället för att gå via Kammarkollegiet. Och den linjen kommer man troligen att köra även nästa gång.

– Så vitt jag vet tittar man på just det behov som inte kan täckas av Kammarkollegiet. Det är en rimlig analys att göra och i så fall gör vi en egen upphandling, säger Martin Kruse, som givetvis inte är nöjd med Förvaltningsrättens dom som tar upphandlingsförfarandet tillbaka till ruta ett.

– Vi är lite överraskade av domen. Vi har använt samma modell som vi har använt vid tidigare upphandlingar och den gången gick det bra. Samtidigt vet vi att det är väldigt svårt att göra de här stora upphandlingarna.

Men det är inte den enda smällen för Arbetsförmedlingen. I går kom dessutom en dom i Stockholms tingsrätt i målet mot CGI. Där framkommer att Arbetsförmedlingen ska ersätta konsultjätten med 25 miljoner kronor.

Läs också: Många får jobb i Arbetsförmedlingens stora konsultupphandling – nu är den klar

Bakgrunden är att parterna 2012 ingick två avtal, ett om leverans av elektroniskt systemstöd för dokument- och ärendehantering, och ett om systemstöd för elektronisk arkivredovisning. Båda avtalen sades sedan upp av Arbetsförmedlingen med omedelbar verkan 2014 med motiveringen att leveranserna skedde för sent, samt att de innehöll fel och brister.

Enligt tingsrättens dom har dock Arbetsförmedlingen inte haft rätt till omedelbar uppsägning av något av avtalen och tillerkänner därför CGI ersättning med 25 miljoner kr i skadestånd.

CGI yrkade på att Arbetsförmedlingen skulle betala närmare 38 miljoner kronor för att även täcka utestående betalningar, kommande tjänsteleverans och tillkommande kostnader, något som Arbetsförmedlingen bestred. Och där höll rätten delvis med. Skadeståndet blev i alla fall lägre än vad CGI yrkade på eftersom CGI inte visat att bolaget haft så stora kostnader som gjorts gällande.

– Båda parter har betonat att samverkan dem emellan har varit av högsta vikt och frågan om parternas samarbete har varit en springande punkt under förhandlingen. Det har framkommit att Arbetsförmedlingen brustit i den samverkan som varit en förutsättning för CGI:s möjligheter att utföra leverans i enlighet med de båda avtalen, säger referenten i målet, rådmannen Lena Carlberg Johansson.