Myndigheternas it-drift är ett område där staten bör ta ett rejält grepp för att skapa bättre samordning. Detta enligt en rapport som i dag lämnas in till civilminister Ardalan Shekarabi och som CS tagit del av.

Myndigheterna har i dag över 200 datacenter och nästan hälften av dem ligger i Stockholm där lokaler och arbetskraft kostar mest i landet, visar en kartläggning som Statens Servicecenter gjort.

Det är varken kostnadseffektivt eller säkert anser Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens Servicecenter, som haft uppdraget att se över omlokalisering av statliga arbetsplatser ut i landet i kombination med en ökad samordning.

Läs också: Myndighet för digitalisering av offentliga sektorn ska förhindra "enorma" skattehöjningar

Och just it-drift är ett område som kombinerar bägge sakerna konstaterar han. I den delrapport som lämnas till regeringen i dag föreslås att den statliga it-driften i stället läggs i en gemensam molntjänst.

– Det finns stora pengar att spara på att slå ihop datacentren och flytta ut dem i landet.

En gemensam statlig molntjänst gör det möjligt att radikalt minska antalet datacenter ner till maximalt tio stycken som kan lokaliseras utanför Stockholmsområdet, i delar av landet där det är mer kostnadseffektivt. Det minskar också antalet anställda, det krävs mindre hårdvara och elkostnaderna sänks.

– I dag arbetar runt 800 personer på datacentren och vi beräknar att det går att driva med 200 personer, säger Thomas Pålsson.

Dessutom slipper man dyra upphandlingar och all administration kring det.

Myndigheterna beräknar själva sina kostnader för it-driften till två miljarder kronor och Statens Servicecenter räknar med att en molntjänst kan minska kostnaderna för it-driften med 30 procent.

Men Thomas Pålsson tror att besparingen kan bli större.

– Två miljarder kronor baserar sig på de uppgifter som myndigheterna lämnat in men det kan vara så att de underskattar kostnaderna.

Säkerheten lyfts fram som ett annat viktigt argument för en gemensam molnlösning.

Och enligt Thomas Pålsson kan det gå relativt snabbt att få den nya infrastrukturen för it-driften på plats – bara fem år efter ett eventuellt regeringsbeslut skulle det hela kunna vara infört.

I delrapporten föreslår ni att molntjänsten ska drivas i egen regi – ska det vara en egen myndighet?

– Vi lämnar över till regeringen att avgöra hur organisationen ska se ut - om tjänsten ska skötas av en befintlig myndighet eller en ny.

Hur tänker ni kring finansieringen?

– Det lämnar vi också till regeringen, men vi räknar med att molntjänsten finansieras av myndigheterna. Antagligen kan det också krävas anslag för att sätta igång.

Läs också: Myndigheters investeringar sinkas av överklaganden – ”vi är jävligt irriterade”

Thomas Pålsson framhåller att många myndigheter vill gå över till en statlig molntjänst.

Men ska det ske frivilligt eller ska de tvingas ansluta sig?

– Vi ger en signal till regeringen att driva framåt och då bör man vara ganska kraftigt styrande.

Stefan Olowsson, cio på Försäkringskassan, är positiv till förslaget.

– Ja, absolut. Vi behöver fokusera för att komma till rätta med dagens enorma kostnader och säkerhetsproblem. I dag finns ju exempelvis en massa datahallar och det borde vi kunna samordna bättre, säger han.

Men han tycker också man ska titta på vad som lönar sig att lägga i molnet.

– Det ska ju vara motiverat kostnadsmässigt och säkerhetsmässigt, ge stordriftsfördelar. Det kan finnas specifika saker som vi inte tjänar på att lägga centralt.

Ni har ju redan varit inne på att samordna it-driften – det fanns planer förut på att Arbetsförmedlingen skulle flytta in sin it-drift hos er även om det inte blev av?

– Så är det. Och en utredning 2012 hade ett liknande förslag. Det är lätt att säga men svårt att genomföra. Vi har gjort några försök men skam den som ger sig – vi borde kunna hitta sätt att hantera det, säger Stefan Olowsson.

Sverige är långt ifrån först med att samordna myndigheterna – många länder har kommit betydligt längre och Thomas Pålsson pekar på att länder som Danmark, Finland och Nederländerna har goda erfarenheter.

– Man kan säga att det här är en trend rakt över i västvärlden som drivs av besparingspotentialen och kraven på högre säkerhet.