Den civila marknaden för drönare ökar kraftigt, enligt en rapport från analysföretaget Gartner. Produktionen av drönare, både de som är riktade till konsumenter och de de som används för kommerisiella ändamål, ökar snabbt och omsättningen för marknaden väntas gå upp med 34 procent i år – och därmed nå sex miljarder dollar i år, motsvarande 53 miljarder kronor.

Redan 2020 väntas marknaden omsätta 100 miljarder kronor.

Om man ser på antalet drönare som tillverkas så väntas dessa uppgå till tre miljoner i år, vilket är en ökning med 39 procent från fjolåret.

Personliga drönare blir mer och mer populära, och används för att utöka smarttelefonernas funktioner, för att ta fotografier, selfies och i andra underhållningssyften. De är billigare, och kan flyga kortare tider och distanser.

Läs också: Ska robotar hållas ansvariga inför lagen för sina handlingar? Nya regler diskuteras i EU

De kommersiella drönarna är betydligt färre i antal men omsätter mer. Flera länder får fastare regelverk för vad som gäller för drönare och marknaden stabiliseras. Företag över alla branscher köper drönare för att testa och utveckla. De här enheterna har längre flygtid, är utrustade med sensorer för att samla in data och kontrollsystem för att göra dem säkrare.

– Men de kommersiella och personliga drönarna överlappar i allt högre grad, då de billigare personliga enheterna används för kommersiella syften, säger Gerald Van Hoy som är analytiker på Gartner.

– Tillverkare av personliga drönare försöker nu att positionera sig själva på den kommersiella marknaden.

Jordbruksnäringen har betraktats som den första kommersiella drönarmarknaden, men enligt Gartner växer inte denna lika fort som andra kommersiella marknader. Nu är det branscher som olja och gas, energi, infrastruktur och transport som investerar mycket i drönare – och där de används för olika besiktningar.

Läs också: Fem trender du behöver ha koll på inom internet of things

Olika regleringar har inte haft så stor påverkan på marknaden som man trodde från början. De flesta besiktningar görs på kort avstånd (tre meter) och nära mark, uppger Gartner i rapporten.