I dag presenterade Arbetsförmedlingen sin nya rapport om arbetsmarknadens framtidsutsikter där myndigheten reder ut vilka jobb det finns gott om och vilka det är brist på under 2017. Återigen ligger området data/it högt och det råder brist på personer som kan jobba som mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och it-arkitekter.

– Vi ser att det är ett yrkesområde som väntas växa markant, och det hänger så klart ihop med digitaliseringen. Men den hämmas också av bristen på arbetskraft, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Omkring 200 000 personer är sysselsatta inom yrkesområdet data/it, men det är också ett område med höga kompetenskrav. Det gör, enligt Arbetsförmedlingen, att arbetsgivarna ofta har det svårt att få tag på rätt personer. Något som leder till att vissa företag vänder sig utomlands i jakten på nya anställda.

Läs också: It-proffs fortsatt högvilt – här är de 10 hetaste kompetenserna just nu

– Risken är att en del jobb också förläggs utomlands, alltså inte bara att företagen anställer utländsk arbetskraft. Men det hämmar också digitaliseringen eftersom många behöver de här företagens tjänster, utan bra och fungerande it-system skulle många verksamheter – både företag, kommuner och myndigheter, få problem, säger hon.

Framför allt är det mjukvaru- och systemutvecklare som efterfrågas mest i förhållande till hur många som finns tillgängliga, alltså där bristen är som störst. Och det är efterfrågan på kvalificerad it-personal som fortsätter att öka. Näst störst är bristen hos systemanalytiker och it-arkitekter. Yrken där bristen inte är lika stor är nätverks- och systemtekniker samt systemadministratörer.

Det som avgör om konkurrens är hård eller ej är nivån på utbildning och kraven på erfarenhet. Därav skillnaderna mellan de yrken som har högre brist och de som har lägre. För likt tidigare rapporter om utsikterna på olika yrkesområden så är bristen mer utpräglad när det gäller utbildad och erfaren arbetskraft. Ofta rör det sig om spetskompetens och smala yrkesområden, som specifika programspråk eller verktyg. Dock ska det sägas att ingen av yrkesgrupperna inom området väntas ha några större svårigheter att söka nytt jobb under den kommande tiden, inte heller de som är nyutexaminerade. Dock kan personer som varit borta från området ett tag få det besvärligt.

Läs också: Kraftig ökning av uppehållstillstånd för it-proffs – "superviktigt"

Vidare konstaterar myndigheten också att allt fler yrken kräver en grundläggande it-kompetens.

– Det är något som vi ser i samband med en ökad digitalisering, att till exempel administratörer och receptionister behöver en viss it-kompetens. Det händer i nästan alla yrken. Det kan handla om kunskap i vissa specifika program men när bristen på kompetens handlar det också om en förståelse för it, säger hon.