När den amerikanska jobbsajten Glassdoor rankar de hetaste jobben i USA 2017 så toppar tre it-jobb. Av tio-i-topp-placeringarna är hela sju it-jobb.

Mest intressant är en stor dominans för datarelaterade jobb. Det visar sig i att ”data scientist” (ungefär dataanalytiker på svenska) rankas som det allra hetaste jobbet i USA i år. Och trender som tar fart i USA sprider sig ofta till Sverige efter ett tag.

Här är de tio hetaste it-jobben just nu:

1. Data scientist
Placering totalt: 1.
Uppgiften för en data scientist är att skapa värde av data. Jobbet är en kombination av att vara programmerare och matematiker/statistiker, gärna med kunskap om ett företags verksamhet och produkter. Förutom traditionella analyser och statistik använder man sig till exempel av maskininlärning, skriver IDG News.

2. Devopstekniker (devops engineer)
Placering totalt: 2.
En devopstekniker arbetar tillsammans med utvecklare för att automatisera hela processen från design och utveckling, via test och olika typer av leveranser, till drift.

Läs också: Här är 14 tips på hur du landar drömjobbet 2017

3. Datatekniker (data engineer)
Placering totalt: 3.
När det finns otaliga datakällor behövs det någon som kan få ihop pusslet. Det är datatekniker som utvecklar, underhåller, testar och utvärderar big data-lösningar.

4. Analysansvarig (analytics manager)
Placering totalt: 5.
En vanlig yrkesroll inom till exempel hälso- och sjukvård, som innebär ansvar för team som jobbar med att förbättra processer genom att göra statiska analyser.

5. Databasadministratör
Placering totalt: 7.
Databasadministratörer ansvarar för alla aspekter av prestanda, integritet och säkerhet för databaser på ett företag. De är också inblandade i att designa, bygga och driftsätta databaser, för att inte tala om att övervaka och underhålla dem under drift.

6. UX-designer
Placering totalt: 9.
En UX-designer är ansvarig för hur en produkt upplevs av slutanvändaren. I jobbet ingår att identifiera användarnas underläggande känslor, behov och utmaningar och sedan hjälpa till med design och utveckling av produkter baserat på de analyserna.

7. Lösningsarkitekt
Placering totalt: 10.
En lösningsarkitekt jobbar med att förvandla krav till färdiga produkter. De ansvarar för att beskriva produkter med hjälp av arkitektur och design.

8. Utvecklare (software engineer)
Placering totalt: 16.
Här avses utvecklare som har ett brett ansvar, inte bara för den kod de skriver utan även för hela livscykler för både nya och existerande mjukvaror. Det inbegriper allt från analyser och design, till implementation, underhåll och support.

Läs också: It-proffs fortsatt högvilt – här är de 10 hetaste kompetenserna just nu

9. Kvalitetsansvarig (QA manager)
Placering totalt: 22.
De exakta jobbeskrivningarna för kvalitetsansvariga varierar, men i allmänhet ansvarar de för att definiera standarder och processer för kvalitetssäkring och se till att de efterlevs.

10. Mobilutvecklare
Placering totalt: 26.
Som utvecklare, se plats 8, men med fokus på mjukvaror för mobila enheter. Det inbegriper alltså allt från analyser och design, till implementation, underhåll och support.