När Microsoft lanserar nya versioner av Windows ligger alltid mycket fokus på hur snabbt användare och företag uppgraderar. Så också för Windows 10 och nu verkar det vara lite grus i maskineriet för Microsoft.

Av allt att döma har antalet användare varit tämligen oförändrat i över fyra månader. Den slutsatsen kan man dra efter att Terry Meyerson, Microsofts högste ansvarige för Windows, pratade inför utvecklare i onsdags:

Läs också: Därför är Windows universal-appar en enorm huvudvärk för Microsoft

– Vi har nu över 400 miljoner användare över hela världen. Det är konsumenter, folk i skolor och företag, sade Terry Meyerson enligt IDG News.

Att uppgraderingstakten stannat av beror naturligtvis på att gratis uppdateringar upphörde i somras. Man verkar ha haft utvecklingen på känn hos Microsoft, eftersom man redan i juli backade från det tidigare målet att ha fått ut Windows 10 på en miljard enheter till mitten av 2018. Det förklarade man med att det går trögt med Windowsmobiler.

Från och med september har den genomsnittliga ökningen av marknadsandelen för Windows 10 legat på två procent per månad, enligt Net Applications, vilket kan jämföras med tio procent de fem månaderna innan (april – augusti). De sex första månaderna var ökningen i genomsnitt tolv procent.

Läs också: Hasta la vista, Windows Vista – elfte april är det slut

Vad gäller antalet användare av Windows 10 beräknar IDG News att det ökat från 373 miljoner till 415 miljoner, från slutet av september 2016 till slutet av januari i år. Det är en ökning på 42 miljoner, eller cirka elva procent.

Med samma ökningstakt fram till juli 2018 hamnar antalet användare på ungefär 670 miljoner. Det kanske inte ska ses som ett misslyckande i sig, men är trots allt rejält mycket sämre än Microsofts ursprungliga mål på en miljard.