När Polisens it-chef Tomas Landeström i höstas förklarade för CS varför hans avdelning är den enda på Polisen som håller ställningarna i den stora omorganisationen pekar han på det ändrade arbetssättet som en viktig faktor.

– Det handlar mycket om att vi lagt all applikationsutveckling i linjen. Som koncern ska vi alltid leverera it-stöd till poliserna – varje dag alla timmar på dygnet. Inte bara i enstaka projekt.

Och han är inte ensam om att resonera så. Allt fler it-organisationer överger projektformen för att i stället integrera it-utvecklingen i det dagliga arbetet.

– Ja, så ser det absolut ut hos oss, säger Charlotte Svensson, digitalchef på Bonnier News.

– Vi arbetar med ständig och agil utveckling och i betydligt kortare processer där vi försöker minska ner allt i mindre delar i stället för att arbeta i projekt. Allt går så fort nu att om man startar ett ettårsprojekt är det inte säkert att den verkligheten är kvar ett år senare.

Läs också: Här är Arbetsförmedlingens nya grepp ­– "digitaliseringen gick inte att driva från it-avdelningen"

Hon konstaterar att av de 200 anställda på utvecklingsavdelningen finns bara en projektledare.

– Sen har vi ju ett projektkontor centralt på Bonniers. Och visst finns det traditionella projekt också med tydlig tidsram, buget och resurser – exempelvis när it-avdelningen ska byta system a till system b. Då kan det vara ett bra sätt att jobba.

Mattias Hindfelt, cio på SOS Alarm, håller också med om att allt mer it-utveckling hamnar i linjen.

– Orsaken tror jag är att det är lite lägre fallhöjd där. Tanken med projekt är ju att det finns lite högre risk och att man därför kör dem vid sidan om. 

Mattias Hindfelt
Foto: Anna Rut FridholmMattias Hindfelt.

Och även han lyfter fram att projekt snabbt kan bli irrelevanta eftersom omvärlden förändras så snabbt.

– Man stoppar in ett antal saker som ska lösas men efter sex månader visar det sig att det inte är intressant längre – att man skjuter mot fel mål. Jag har dessutom en misstanke att en del projekt kommer till för att det är sådant som ingen riktigt vill göra, då lägger förvaltningsledaren det i en egen bubbla.

Mattias Hindfelt tycker inte att projekten spelat ut sin roll utan ser det mer som att man i dag försöker gå ifrån ett överutnyttjande av projektformen.

– Allt har varit projekt även om det faktiskt borde vara sådant som sker kontinuerligt. Ibland kan det bli ett sätt att ducka och inte stoppa fingrarna i jorden och börja jobba.

Läs också: 9 sätt att sabba projekt med internpolitiskt käbbel

Johan Magnusson som forskar om it-styrning vid Göteborgs universitet anser att rörelsen från centraliserad utveckling till decentraliserad är bra.

– Ju närmare utvecklingen kommer desto bättre.

Däremot är det egentligen inte projekten i sig som är problemet utan styrningen anser han.

– It-styrningen har krackelerat. Så när it-organisationerna lämnar projekt är det för att hantera den situationen, säger han.

De modeller för it-styrning som används klarar inte att hantera innovation och snabbrörlighet och det är det som smittar över till projekten ­– projekten i sig skulle kunna anpassas till den nya verkligheten.

– Metodutvecklingen när det gäller it-projekt har varit jättestark men för styrningen har utvecklingen varit noll. Där behövs nya styrmodeller, säger han.