Den danska förvaltningens digitaliseringsarbete har kommit långt och gör att landet ligger högt på olika rankningar. Inte minst den svenska civilministern Ardalan Shekarabi pekar ut Danmark som en förebild.

Ett område där Danmark kommit långt är att minska kostnaderna för myndighetspost genom att göra den i stort sett helt digital. Det har skett genom att det helt sonika blev obligatoriskt för medborgarna att ta emot post digitalt från offentlig sektor 2014. Bara i väldigt få fall kan en medborgare undantas.

Läs också: Hela statens it-drift kan samlas i statlig molntjänst – sparar miljarder

Resultatet är att i stort sett all dansk myndighetspost går digitalt vilket beräknas spara samhället runt 400 miljoner kronor varje år.

Men för den svenska staten är den danska digitaliseringen dock en förlustaffär. Den innebär nämligen ett rejält avbräck i Postnord som samägs av danska och svenska staten där Sverige drar in mest pengar – runt 70 procent av omsättningen och äger 60 procent.

För just raset i de danska brevvolymerna slår hårt mot Postnord visar det bokslut som kom i dag. Förlusten på 1,4 miljarder kronor förra året hänförs i huvudsak till just den danska verksamheten.

I sin kommentar till bokslutet skriver vd:n Håkan Ericsson: "PostNords resultat påverkas fortsatt av kraftigt vikande brevvolymer, främst i Danmark. Den snabba digitaliseringen har medfört en dramatiskt negativ volym- och resultatutveckling för den danska verksamheten. "

Läs också: Bonniers digitala motor går vidare till Postnord

Så medan Postnords fall lindras för den danska staten som samtidigt tjänar in pengar på förvaltningssidan och dessutom har en lägre ägarandel så får svenska staten ta smällen för förlusten utan krockkudde. Och betala det som den danska digitaliseringen kostar i andra änden.