Tiden är den absolut viktigaste faktorn för om en patient ska bli helt återställd efter en stroke. Eller till och med överleva. Ambulanspersonal måste göra en snabb bedömning om vilken typ av stroke det rör sig om och därefter köra patienten till rätt sjukhus. Med hjälp av en videokamera och särskild mjukvara kan nu ambulanspersonalen få hjälp av expertläkare direkt i ambulansen.

– Ju snabbare man kommer till behandling desto bättre. Men för det måste man veta vilken behandling som krävs, avgöra om det är en blödning eller en förträngning. Om det är en blödning och man sprutar in propplösande medicin blir det inte bra, säger Bengt Arne Sjöqvist, från Prehospital ICT Arena i Göteborg.

Läs också: Så ska regeringen få fart på arbetet med e-hälsa

De två behandlingarna kallas trombolys och trombetokmi. Problemet är bara att metoderna och rätt expertis inte alltid finns tillgänglig på alla sjukhus. Om ambulanspersonalen kan kontakta en läkare via videolänk redan när de hämtar upp patienten kan de tidigare avgöra vilken sorts stroke det rör sig om.

Projektet drivs inom Västra Götalandsregionen och är ett samarbete mellan Prehospital ICT Arena på Lindholmens Science Park och Strokerådet Väst. Samt Sahlgrenska universitetssjukhuset, Högskolan i Borås, Region Skåne och Skaraborgs sjukhus.

För att se hur tekniken kan användas i praktiken har man nu inlett simuleringsförsök. Redan i dag finns rutiner där en expert alltid ska finnas tillgänglig som stöd. Tanken är att videokommunikationen ska stärka upp det arbetet ytterligare och bespara människor onödigt lidande.

Fixerade kameror ska installeras i ambulansen som riktar in sig på olika fasta punkter på kroppen. Det kan handla om hur kroppen rör sig eller hur patientens ansikte ser ut. Bilden skickas sedan till läkaren som via ett webbgränssnitt tittar på bilderna, poängen här är att inte vara beroende av en stationär dator. Bedömningen ska lika gärna kunna göras via en surfplatta eller en bärbar dator.

Läs också: Nytt projekt ska förutspå sjukdomar med big data – så vi slipper att ens hamna i vården

– Rent kommunikationstekniskt finns det också utmaningar. Vi kommer använda bonding routrar, där man alltså kan ha fyra olika operatörer för att se till att man alltid har bra täckning. Eller för att få bättre bandbredd, säger Bengt Arne Sjöqvist.

Tekniken som används är inte ny, eller i alla fall inte särskilt framtagen för just detta projekt. Mjukvaran som troligen kommer bli den som används har tagits fram av Region Skåne. Bengt Arne Sjöqvist och hans kollegor har också sneglat på grannlandet Danmark när försök med positiva resultat redan genomförts. Första steget är att genomföra simuleringen, därefter kan praktiska försök starta vilka skulle kunna inledas redan till hösten. Förhoppningen är att inom två år vara redo att utrusta regionens ambulanser med utrustningen och få in rutinen i arbetsprocessen.