Senast Stockholms handelskammare släppte sin så kallade Stockholmsbarometer, en temperaturmätare över konjunkturen i huvudstaden – var it-branschen det självklara utropstecknet. ”Det är själva dragloket i Stockholm”, sa chefsekonomen Andreas Hatzigeorgiou och konstaterade att läget var det bästa på sex år.

Andreas Hatzigeorgiou
Andreas Hatzigeorgiou.

Nu tre månader senare, när Stockholmsbarometern för förra årets sista kvartal släpps, är tongångarna helt andra när det handlar om it-branschen. ”Den starka uppgång som Stockholms it-bransch gav uttryck för under tredje kvartalet 2016 bryts under det sista kvartalet. Branschens konfidensindikator faller tillbaka med 6,7 enheter till 105,2”, står att läsa i rapporten.

Läs också: 10 glödheta kompetenser inom it

Konfidensindikatorn är det mått Stockholms Handelskammare använder på konjunkturen och är en sammanvägning av faktorer som efterfrågan, orderingång och rekryteringstakt.

Så vad är det egentligen som hänt?

– Man ska komma ihåg att it-branschen i Stockholm är stark, men det är klart problematiskt att den här indikatorn backar, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare. Det beror på att det finns en väldigt allvarlig arbetskraftsbrist, där 70 procent av de företag vi pratar med upplever en brist – det är klart att det blir en hämsko för tillväxten.

– It-företagen ligger och nosar på max av vad de klarar att leverera – de uppger att de vill anställa men det förverkligas inte.

Läs också: Experten: Här är it-jobben som kommer att blomstra 2017

Hur ser det ut jämfört med andra delar av riket?

– Vi analyserar egentligen inte andra delar av landet, men om man tittar på dataprogrammering så är detta det enskilt viktigaste yrket i Stockholm, och det gör att det finns ett oerhört stort behov av duktigt folk.

Vad måste då göras?
– Politikerna måste börja ta det här på allvar. Ta till exempel den utredning som Regeringen tillsatt om arbetskraftsinvandring och som är ute på remiss nu – om denna leder till en åtstramning är det riktigt dåligt.

Totalt sett stärks konjunkturindikatorn i Stockholm och handelskammaren konstaterar att konjunkturen är starkare än normalt.