Det är analysföretaget Radar Ecosystem som satt stora förstoringsglaset på den svenska it-marknaden, och det mest iögonfallande i år är att tillväxten för landets samlade it-budget väntas bli svag. Trots digitalisering och konsultbolag som talar om det hetaste läget sedan runt år 2000 uppgår tillväxten för it-budgeten bara till 1,3 procent. Det innebär också att en stigande trend som hållit i sig i tre år bryts.

En förklaring är det väl omskrivna faktum att verksamheten står för en allt större del av it-investeringarna. Inte minst marknadschefen vill ha mer att säga till om, när det gäller till exempel inköp av big data-lösningar eller beslutsstödsverktyg för att bättre förstå hur deras kunder tänker och beter sig.

Men detta är inte den enda förklaringen till den plötsliga avmattningen. Hans Werner, som är vd på Radar Ecosystem säger att det blir allt tydligare att det förväntas att man ska få mer för sina pengar.

Läs också: Kompetensbristen sätter käppar i hjulet för it-branschen i Stockholm

– Det är stora krav på ökad produktivitet och effektivitet per spenderad it-krona. Genom ny teknik och genom molnet ska man helt enkelt göra mer för mindre pengar.

Hans Werner
Foto: Kristina Sahlén Hans Werner, vd Radar Ecosystem.

Totalt uppgår den samlade svenska it-budgeten år 2017 till strax över 166 miljarder kronor – vilket trots allt är nästan fyra miljarder mer än föregående år.

Om man kollar på branscher så har finans och försäkring tillsammans med handeln starkast utveckling. Där ligger tillväxten tillväxten på två procent. När det gäller finansbranschen spelar det naturligtvis in att det är goda tider där, och de har råd att investera och satsa på affärsutveckling. Inom handeln säger Hans Werner att det finns ett uppdämt behov av att investera i it.

Tillverkningsindustrin lägger mest pengar på it, 23,8 miljarder, och det drivs bland annat av utvecklingen inom internet of things.
Svagast utveckling är inom vård och omsorg, där it-budgeten faktiskt minskar med 0,4 procent.

Om vi då kollar på de it-investeringar som görs utanför it-budgeten, det som kallas verksamhetsfinansierad it – så kan vi konstatera att dessa växer mer men fortfarande inte är alls i närheten av de som görs inom it-budgeten. Verksamhetsfinansierad it uppgår till 39 miljarder 2017 och motsvarar därmed ungefär 19 procent av vad verksamheter totalt spenderar på it.

Också här kan man skönja en avmattning i tillväxttakten. Förra året växte dessa investeringar med 4,8 procent, i år väntas det ligga på 3,8 procent.

Läs också: It-konsulterna frånåkta när storföretagen digitaliserar

– När verksamheten investerar i it handlar det nästan helt och hållet om inköp från externa leverantörer – vilket också är en förklaring till att it-konsultbolagen har så stort tryck nu. I it-budgeten används 29 procent till interna kostnader.

Veckans stora snackisar har annars handlat om kompetensbrist. Stockholms Handelskammare gick ut med en varning och uppmaning till politikerna att göra mer för att främja att kunniga personer görs tillgängliga för it-företagen i huvudstadsregionen. Innebär den avmattade tillväxten att kompetensbristen blir ett mindre problem i framtiden?

– Nja, det finns en kompetensbrist, säger Hans Werner. Särskilt när det gäller expertroller, ett företag som vill ha en person som kan specifika saker. Detta sprider sig sedan nedåt i organisationen.