Norska konsultbolaget Bouvet fortsätter ta för sig i Sverige. Hemma i Norge har bolaget runt 1 000 anställda. I Sverige har verksamheten varit mer blygsam, men efter att bolaget köpte kollegan Ciber i höstas utgörs den svenska styrkan numera av drygt 100 personer.

Och mer lär det bli eftersom bolaget verkligen har fått upp ångan i Sverige nu. Inte minst har det tagit fart rejält inom offentlig sektor, där bolaget finns med i Kammarkollegiets stora ramavtal Resurskonsulter. Under 2016 dubblade bolaget nästan sin svenska omsättning, från cirka 54 miljoner kronor till dryga 100 miljoner. Och den största delen har alltså skett tack vare de offentliga kunderna.

– All tillväxt kommer inte därifrån, men vi hade en väldigt stark försäljning mot offentlig sektor under 2016, säger bolagets svenska vd Jonna Nordén.

Läs också: Trots digitalisering och konsulttryck: nu håller it-köparna hårdare i plånboken

Ciber köptes först i september, så det förvärvet har bara haft en mindre inverkan på tillväxten. Men Jonna Nordén säger att det var ett viktigt förvärv ur flera aspekter, inte minst för att få in fler konsulter till de uppdrag man har.

– Det känns som det har varit en väldigt lyckad sammanslagning av två företagskulturer. Vi har traditionellt sett inte vuxit via förvärv eftersom det brukar vara svårt att slå ihop två bolag, men det här har gått väldigt bra, konstaterar hon.

Bland de offentliga kunder som avropat via Kammarkollegiet resurskonsultavtal nämnder Bouvet Arbetsförmedlingen som en av de största konsultköparna.

– Socialstyrelsen, FMV, Polisen, Regeringskansliet och Skolverket är också några nya kunder till oss under förra året, säger Jonna Nordén.

Och satsningen på offentlig sektor ska fortsätta. Nu har bolaget valt att sätta Kenneth Hansen som ansvarig för den delen. Han kommer närmast från rollen som platsansvarig för Bouvet i Örebro.

Läs också: Konsultbolagens stora utmaning: behålla sin personal

– Han kom in i Bouvet strax efter att jag gjorde det för åtta år sedan. Han sitter i Örebro och har varit med och byggt upp vårt arbete med Trafikverket och Transportstyrelsen. Så det är verkligen rätt man på rätt plats, säger Jonna Nordén, som precis som sina konsult-vd-kollegor har en stor utmaning nu och det är att hitta tillräckligt med it-experter för att möta kundernas behov.

– Vi måste kunna leverera konsulter på de avrop vi får. I snitt tror jag vi har haft mellan tio och 15 avrop i veckan under året.