Bra veckopension för CGI

Pensionsföretaget Alecta har tecknat ett nytt outsourcingavtal med CGI. Det nya avtalet sträcker sig över fem år, med möjlighet till två års förlängning, och ordervärdet beräknas till 315 miljoner kronor för de första fem åren. CGI har samarbetat med Alecta sedan 1996. Den nya leveransen utgörs av en molnbaserad portal för styrning, ledning och uppföljning. Dessutom ingår serverdrift och drift av verksamhetsapplikationer, it-support, samt ett antal kommunikations-, säkerhets- och logistiktjänster.

– CGI är väl insatt i våra behov och utmaningar, vilket gör att de kan agera proaktivt i det dagliga arbetet. Vi sökte en partner som kan driva och stötta transformationen av vår IT-miljö, och med CGI:s moderniserade infrastrukturtjänster och deras kunskap om våra behov känner vi oss trygga i valet av partner i vår framtida utveckling, säger Ulf Larsson, cio på Alecta.

Dessutom har CGI i veckan presenterat ett avtal med Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Då handlar det om ett verktyg som de själva kan använda för att ta fram skräddarsydda rapporter.

– Självserviceverktyget från CGI kommer att förbättra analysmöjligheterna för våra beslutsfattare betydligt. Målsättningen med den nya lösningen är att stimulera till en större nyfikenhet att själv ta fram relevant data och att gå djupare. Verktyget är dynamiskt och gör det möjligt att exempelvis jämföra olika tidsperioder, enheter. Jag hoppas att vi framöver ska kunna gå från reaktiva till prediktiva analyser, med ett mer framåtriktat engagemang, säger Jonas Olsson, cio på IVO.

Läs också: Office IT-Partner plockar vd från Atea – här är veckans chefsnytt

Dustin backar upp i Norge

Dustin fortsätter köpa bolag i de nordiska grannländerna. Nu är det återigen dags för återförsäljarjätten att införliva ett norskt bolag. Det senaste köpet heter Purity IT och är specialiserat på molnbaserade tjänster för backup, lagring och disaster recovery.

– I takt med den ökande digitaliseringen och en allt mer utmanande hotbild knutet till it-säkerhet blir det viktigare för företag att ha en stabil it-miljö och snabbt kunna komma igång igen om man drabbas av oväntade händelser, säger Jens Haviken, ansvarig för Services & Solutions på Dustin.

Bolaget förvärvas från grundarna. Under räkenskapsåret 2015 låg Purity IT:s omsättning runt 80 miljoner kronor, och man har 23 medarbetare. Planen är att det ska vara en del av Dustin från och med 1 mars.

– Vi är starka inom det övre segmentet av små och medelstora företag men ser att vårt erbjudande även passar väl för mindre bolag, som en del i Dustin får vi helt nya möjligheter att nå ut till dessa i hela Norden. Samtidigt kan vi komplettera Dustins erbjudande även mot större företag och offentlig sektor, säger vd:n och grundaren Lars Olav Habberstad.

CLX köper tyskt

Svenska CLX Communications, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, köper det tyska företaget Xura Secure Communications. CLX betalar 15,5 miljoner dollar, och dessutom kan en tilläggsköpeskilling på 1,5 miljoner dollar komma att utgå, förutsatt att vissa uppsatta mål avseende uppnås.

Xura Secure Communications jobbar med mobilameddelandetjänster mot Tysklands största banker och flygbolag. Bolaget Bolaget omsatte cirka 25,5 miljoner euro 2016, med ett ebtida-resultat på cirka 2,1 milijoner euro.

– CLX grundades med visionen att bli världens största och ledande aktör på marknaden för mobil, molnbaserad kommunikation med tjänster för text, röst, säkerhetslösningar och IoT. Efter börsintroduktionen i oktober 2015 var förvärven under 2016 av Mblox och Sinch, och nu förvärvet av Xura Secure Communications, strategiska steg för att nå vår vision, säger vd Johan Hedberg.

DGC tar hem Apoteksgruppen

Apoteksgruppen har valt DGC som ny leverantör av en datakommunikationslösning till cirka 180 apotek. Avtalet sträcker sig över tre år och beräknas vara värt cirka 3,2 miljoner kronor.

– Med DGC får vi en snabbrörlig och kundfokuserad leverantör som kan stödja oss i vår framtida utveckling. Dessutom erbjuder de tjänster med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, säger Ola Ebenhart, it-chef på Apoteksgruppen.

– Vi har ett väldigt konkurrenskraftigt och attraktivt erbjudande till företag och organisationer med verksamhet på många platser. Med Apoteksgruppen som ny kund stärker vi vår position som leverantör av datakommunikationstjänster till butikshandeln och jag ser fram emot vårt samarbete de kommande åren, säger Mattias Wiklund, försäljningschef och vice vd för DGC.

Nexus rullar in på Transportstyrelsen

Svenska identitets- och säkerhetsföretaget ska leverera sina e-tjänster till Transportstyrelsen. Den statliga förvaltningsmyndigheten planerar att öka antalet e-tjänster för att förenkla ärendehanteringen för medborgarna. En av drivkrafterna bakom viljan att kunna identifiera användarna är EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, som kräver att organisationer som hanterar personuppgifter ska lämna ut uppgifterna eller ta bort dem om individen begär det.

– Om myndigheter och organisationer inte har e-tjänster för det här måste de erbjuda de här tjänsterna på något annat sätt. Men alternativen till e-tjänster, till exempel telefonitjänster eller att skicka papper fram och tillbaka, är inte särskilt attraktiva. Vi ser en stark tillväxt när det gäller organisationer som digitaliserar interaktionen med medborgare och kunder. Processen att identifiera användare och säkerställa deras identitet blir avgörande, och vi gör allt för att göra den här processen så smidig som möjligt, säger Nexus vd Lars Pettersson.

Svensk snö i Warszawa

Svenska mjukvarubolaget Snow Software har etablerat sig i ytterligare ett land. Nu är det Polens tur, där bolaget nu ska öppna kontor i Warszawa. Mateusz Majewski har tillsätts som landschef för Snow Software och kommer att leda etableringen i Polen.

– Att öppna ett kontor I Warszawa visar vår tilltro på den polska marknaden. Vi är övertygade om att marknaden är i behov av effektiva software asset management-lösningar, säger Snows koncernchef Axel Kling.

Cygate håller hårt i molnet

Kläd-e-handlaren Stayhard väljer Cygate som leverantör av ett hosted VMware-moln. Efter en utvärdering av såväl lokala som globala alternativ ansåg Stayhard att Cygates moln var det bästa utifrån kostnadseffektivitet, flexibilitet, lokal närvaro, helhetserbjudande och svarstider.

– Vi behövde en maximalt kostnadseffektiv lösning vi kunde växa kraftigt i, men också skala upp och ned själva efter behov vid kampanjer, test och utveckling. Med Cygate fick vi detta hos en svensk aktör med bra support, förståelse för vår affär och snabba svarstider med data i Sverige. Behöver vi en kvalificerad tekniker mitt i natten får vi det, i övrigt är det väldigt enkelt för oss att sköta miljön från vår portal, säger Stayhards it-strateg Kristoffer Lindvall.

Bygger om affärssystemet

Byggmax ska uppgradera sitt affärssystem till IFS Applications 9. Totalt handlar det om över 500 anställda i cirka 130 butiker i tre länder. Företaget har använt IFS Applications sedan 2006, men nu var det alltså dags att uppgradera för att få bättre funktionalitet för ekonomistyrning, distribution, logistik och återförsäljning.

– IFS Applications 9 kommer dessutom att ge oss en mer flexibel och kostnadseffektiv arkitektur samt utökade möjligheter för mobilitet och processautomatisering, säger Pernilla Walfridsson, finanschef på Byggmax.

IP-Only gräver ner sig i Kalix

Kalix kommun och IP-Only har tecknat en avsiktsförklaring med målet att mer än 95 procent av kommunens medborgare ska ha tillgång till ett stabilt fibernät senast 2020. Avsiktsförklaringen innebär dessutom att IP-Only tar över ansvar för de 17 landsbygdsområden där kommunen beviljats stöd.

– Morgondagens sjukvård, utbildning och arbete kommer allt mer ske digitalt, på distans, och genom fibernät. Samverkansavtalet med IP-Only är ett viktigt steg i att kunna erbjuda detta så fort och smart som möjligt till tätorter och landsbygd i Kalix, säger Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix kommun.

Coromatic garanterar energiskt Tieto

Coromatic har levererat en reservkraftslösning till Tieto Corporations datacenter i Espoo i Finland. Den lösning som används för att säkra kraftförsörjningen vid avbrott, Hitec Power Pro 2700 DRUPS, är enligt Coromatic den första av sitt slag i Europa. Kortfattat innebär den att flera enheter kan kopplas samman modulärt. Genom den enkla tekniken i DRUPS med färre komponenter, minskas antalet felkällor. Lösningen ska även ha mindre miljöpåverkan då den fungerar utan batterier, och har en en livslängd på 50 år.

– Kraftförsörjningen och datakommunikationen måste fungera utan avbrott. En tydlig strategi, design, integration och underhåll är nyckeln för att säkerställa driften av verksamhetskritiska anläggningar. För att säkra driften behöver vi pålitliga och specialiserade partners som Coromatic, säger Veijo Terho, chef för Datacenter Facilities på Tieto.