Det var i slutet av november som Stockholms Stad avslutade sin stora upphandling av gemensam it-service för sin administration. Evry tog hem affären där notan låg på 256 miljoner kronor om året, totalt uppåt tre miljarder kronor.

Men bläcket hann knappt torka innan upphandlingen överklagades av Tieto som hamnade på andra plats i den slutliga utvärderingen.

Tieto pekade i sin överklagan på att Evry inte hade uppfyllt alla obligatoriska krav.

Läs också: Volvo IT åker ut ur Stockholms skolor – Fujitsu tar hem nya miljardavtalet

Det handlar om att Evry lämnat in sitt anbud som en grupp bestående av de två olika aktiebolagen Evry AB och Evry Norge AS. I anbudsansökan anges att när leverantörer lämnar in en ansökan som en grupp måste de också bifoga en kopia av ett samarbetsavtal där det fastställs vilka personer som har rätt att företräda gruppen.

Och det är här det har brustit. För Evry har visserligen lämnat in ett samarbetsavtal men däremot inte angivit vilka personer som företräder gruppen.

Stockholms stad har i sin inlaga till domstolen invänt att de som undertecknat samarbetsavtalet i och med själva undertecknandet fastställts som de som företräder Evry.

Men Förvaltningsrätten i Stockholm håller inte med utan ger Tieto rätt och anser att Evrys anbud därmed inte uppfyller de obligatoriska kraven och därmed inte borde gått vidare till utvärdering.

Därför slår Förvaltningsrätten fast att Stockholms Stad gjort fel och måste göra om utvärderingen men utan att Evry får vara med.

Men det är långifrån säkert att det här är den sista juridiska vändan. Domen kan överklagas till Kammarrätten.

Varken Stockholms Stad eller Evry vill kommentera innan de hunnit sätta sig in i domen.