Som Computer Sweden skrev förra veckan så minskar nu ökningstakten för de svenska it-budgetarna för första gången på tre år. Tillväxten för den samlade it-budgeten väntas 2017 bara uppgå till 1,3 procent, till 166 miljarder kronor.

Den totala it-marknaden (alltså inklusive it-investeringar som görs i verksamheten) ökar med 2,1 procent.

Samtidigt ökar tjänstesegmentet med hela fyra procent – och når därmed dryga 105 miljarder kronor i omsättning för 2017, visar nya siffror från analysföretaget Radar. I klartext innebär detta att de svenska organisationerna hellre lägger pengarna på it-konsulter än på den egna it-avdelningen.

Läs också: Kanonår att vänta för it-konsulterna – "ett osedvanligt drag på marknaden"

– Överlag sker den kraftiga tillväxten inom samtliga segment med tonvikt inom verksamhetsnära områden såsom projektledning, arkitektur och specialistroller, säger Hans Werner, vd Radar Ecosystem.

Hans Werner säger också att den svenska konsultmarknaden nu präglas av stabiliserade priser, stark underliggande efterfrågan och bara marginell påverkan från priserosion.

Enligt rapporten hanteras konsultmarknaden nu till 12 procent genom mäklare, och 20 procent av värdet hanteras genom ramavtal.

Outsourcingmarknaden ökar med 1,5 procent för att nå ett värde av 28 miljarder kronor.