Hjärtsjukdomar är svårdiagnostiserade men nu kan IBM:s superdator och AI-plattform hjälpa till genom ny teknik där medicinska bilder som exempelvis ultraljud och röntgenbilder kan läsas av, skriver Mashable

Tanken är att tekniken i ett första skede ska kunna användas för att gå igenom journaler från hjärtläkare och analysera den medicinska informationen tillsammans med bilder på patienternas hjärtan. Watson kan då flagga för patienter som bör undersökas ytterligare.

Läs också: Algoritm kan diagnostisera cancer lika bra som hudläkare

IBM har testat tekniken i en pilotstudie och utan att gå in på exakta siffror om hur många patienter som flaggades så säger företaget att det gjorde "en stor skillnad".

Förutom att identifiera de hjärtpatienter som kan behöva uppföljning så kan Watson också titta igenom även större grupper för att hitta liknande patienter som också kan vara i riskzonen och som bör kallas in för kontroll.

Tekniken har potential att användas även på andra områden, exempelvis bröstcancer, lungsjukdomar och hjärnsjukdomar och kommer att vara tillgänglig för vårdgivare i USA senare i år.