Nu rapporteras det om företag som använder röst- och chattbaserade virtuella assistenter, så kallade bottar, för att underlätta devops-satsningar. Bland uppgifter som bottarna är behjälpliga med märks att övervaka applikationsdrift och att dra i gång virtuella maskiner.

Förutom den uppenbara anledningen att avlasta människor i deras arbete kan bottarna även bidra med konsekvent hantering av olika arbetsuppgifter. Bland plattformar som används märks till exempel Amazons Alexa.

– En bott kan utföra specificerade uppgifter och rapportera om utfallen i chattkanaler så att alla kan se dem, förklarar Milan Hanson, analytiker på Forrester Research, för IDG News.

Läs också: Därför älskar utvecklare mikrotjänster

Bottarna kan inte minst hjälpa till med att upptäcka och lösa problem som uppstår. Ett exempel är att man kan fråga en bott vem som checkade in den senaste versionen av en applikation, om det uppstår prestandaproblem, i stället för att jaga efter kollegor på kontoret.

Eftersom hög hastighet, samarbete och automatisering behövs för att lyckas med att bygga, testa, distribuera och köra applikationer à la devops så är det ingen nyhet att ta hjälp av it-lösningar. Man kan tycka att steget till att använda bottar inte är så långt, men då kanske man bortser från emotionella aspekter.

Kan det vara utmanande för självkänslan, som kommer av att veta att man är en expert inom sitt yrkesgebit, att ta råd av en bott? Och i så fall, är det en känsla som går över med tiden om bottar blir vanligare i devops-sammanhang?

devops bot

Hos Tintri, en leverantör av lagringsutrustning och mjukvara för att administrera virtuella maskiner, verkar man stå över sådana rädslor. Man använder Slack och Alexa för att automatisera datacenter och molnanvändning. Man kan till exempel be en ”Tintribot” att dra i gång 500 virtuella maskiner för en test och sedan få tillgång till data om hur de körs, vilket kan vara till hjälp för kapacitetsplanering, till exempel inför julhandeln.

Läs också: Här är språket som utvecklare helst labbar med på fritiden

En molnleverantör i Japan har dessutom skapat en bott för Slack som använder Tintris api:er för att administrera virtuella maskiner. Det går till exempel att ställa frågor till botten om prestanda för virtuella maskiner.

– Om du vill veta vem som drog i gång 100 virtuella maskiner vid midnatt så kan du fråga botten, förklarar Chuck Dubuque, chef för marknadsföring av produkter och tjänster på Tintri.