Tre år är det kvar tills det magiska året 2020 är här, året som ska bli 5G-året framför andra. På flera håll inom Europeiska unionen pågår arbetet med att utveckla tekniken och se till att förutsättningarna är på plats. Digitaliseringsminister Peter Eriksson ser gärna att Sverige tillsammans med våra grannländer är med och leder den utvecklingen och sätter standarden för övriga Europa.

Därför har han och kollegor från Finland, Norge, Litauen och Danmark bestämt sig för att ta fram en handlingsplan i syfte att främja utvecklingen av 5G.

– Det vi har enats kring är att fram en handlingsplan som ska presenteras i samband med Nordiska ministerrådets möte i april. Om vi är tidigt ute med gemensamma standarder i Norden och Baltikum kan vi bli de som sätter de gemensamma standarderna i EU, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Läs också: Telenor och Tele2 bygger 5g ihop – klart 2020

Exakt hur eventuella åtgärder och incitament kan se ut är inte klart, det presenteras i samband med mötet. Men de nordiska politikerna har enats om en rad punkter de ser som centrala. Bland annat handlar det om att se till att nödvändiga frekvenser tilldelas för testning, forskning och kommersiell utbyggnad av nätet. Det handlar om stöd till innovation och utveckling, samarbetet med näringsliv kring olika pilotprojekt samt att främja ett snabbt införande i storstadsområden.

Det som talar för att Norden och Baltikum har en möjlighet att ta en ledande position är enligt Peter Eriksson dels att både befolkningarna och ländernas företag varit tidigt ute med att ta till sig ny teknik. Han pekar på att såväl Ericsson som Nokia tidigare varit med att satt standarden för inte minst gällande nätverksutrustning.

– Vi vet inte om vi når fram till 2020, men förutsättningarna ökar med en gemensam handlingsplan. Det är inte effektivt om varje land för sig jobbar med egna standarder, säger Peter Eriksson.

Läs också: Digitaliseringsministern: Så ska Sverige göra comeback som it-nation

Både Ericsson och Telia satsar på 5G-teknik, bland annat vill de redan 2018 erbjuda tjänster i den högre hastigheten till stockholmare. Där tycks det dock handla mer om en upplevelse av 5G, inte någon utbyggnad av nya nät i större skala. Standarden för 5G är tänkt att vara färdiga 2020 och det är många bolag som är med och konkurrerar. Enligt en prognos från Ericsson kommer det 2021 finnas 150 miljoner 5G-abonnemang.