(CS/Barcelona) ”Det är dina data. Sätt dem i arbete.” Så lyder sloganen för Atomite, en ny tjänst som presenterades under Mobile World Congress. Tanken med Atomite är följande: dina personliga data har ett enormt värde. Genom att ange vilka data du kan tänka dig att dela med dig av, samlar du ”Privacy Points”, poäng som du sedan likt din jultidningsbonus kan byta in mot premier som en tjusig väska eller ett presentkort.

Men Atomite är inte en konsumenttjänst. Bakgrunden är att mobiloperatörerna ser intäkterna per kund sjunka stadigt och behöver hitta nya intäktsvägar. En sådan är att göra pengar på de enorma mängder persondata som en genomsnittlig operatör sitter på, genom att sälja dessa data för marknadsföring. Atomites affärsidé är att göra frågan mindre känslig genom att föra in ett lager av transparens och en möjlighet för konsumenten att dels tacka nej, dels få någonting tillbaka.

– Konsumenten äger sina data och hyr sedan ut dem månadsvis, och får in hyra i form av poäng varje månad. För att parafrasera min egen slogan: låt kunderna sätta sina data i arbete så kommer du som operatör kunna se nya intäkter, säger Jon Fisse, Atomites vd och grundare, när han demonstrerar sin produkt på scenen.

Läs också: Att prata med datorn kommer att förändra mer än vi tror – bottar överallt på MWC

Tjänsten är genialiskt uppbyggd. Genom tydlig spelifiering får konsumenten gå igenom alla sina data – från civilstånd till surfbeteende och geografisk position, och bestämma vem som ska få ta del av dem. Varje datapunkt som delas ger poäng, och ytterligare poäng kan samlas in genom att svara på enkätfrågor eller bjuda in vänner.

Atomite är även del i en högst aktuell trend: persondata blir bara mer och mer värdefulla, inte minst med tanke på EU:s nya dataskyddsregler GDPR som blir det Fort Knox som ska skydda det nya guldet.

Atomite
Atomite.

– Förr var det få konsumenter som tänkte på integritetsaskpekterna men landskapet har ändrats. Vi ser ett nytt fenomen – framväxten av den obekväme delaren. Konsumenter har blivit mer medvetna och oroade i dessa Snowden- och Trump-tider, det finns en klar creepy-faktor, säger Rimma Perelmuter, vd för branschorganisationen Mobile Ecosystem Forum, under ett panelsamtal.

– Samtidigt tvingar lagstiftarna företagen att bli bättre vårdare av kundernas data. Och där finns möjligheter. Om kunden litar på dig kan du också bygga lojalitet, fortsätter hon.

Atomite är långt ifrån det enda nya företaget på den här marknaden. Ett annat heter Digi.me och har en något annan approach. Digi.me är en konsumenttjänst som suger in användarens data från alla tänkbara tjänster, från Facebook till banken. Alla data sparas sedan i ett ”låst skåp” på kundens egen dator eller telefon.

Tanken är att företagen istället för att gå till någon dataförmedlare kan gå direkt till den enskilde konsumenten för att få ta del av högkvalitativa data – utan att konsumenten ens behöver lämna ifrån sig den. Digi.mes grundare Julian Ranger ger ett försäkringsbolag som ett exempel.

– Deras största kostnad är att kunderna vill få ut pengar på försäkringen, till exempel när kunden blir sjuk. Säg att bolaget skapar en app som interagerar med dina hälsodata och ger dig hälsoråd som gör dig friskare. Dina data lämnar inte telefonen – men du delar dem ändå, säger Julian Ranger.

Frågan är var gränsen går för när kunden känner att den får tillräckligt mycket tillbaka för att vilja dela sina data. Räcker det med en fräsig väska? Den snabbt ökande användningen av adblockers säger till exempel att innehåll på internet för många inte är en tillräcklig ”premie” för att lämna ifrån sig data. Enligt Rimme Perelmuter vars organisation regelbundet undersöker konsumenternas inställning i datafrågor finns det ingen one size fits all-lösning.

– 50 procent är villiga att betala ett högre pris för att slippa dela med sig av sina data helt. Samtidigt säger 21 procent i dag att de är villiga att dela med sig, om de får något för det.

Det hela ställs som sagt till sin spets i och med GDPR som höjer ribban för vad som räknas som en personuppgift. Där det tidigare handlade om sådant som personnummer och e-postadress kommer nu även exempelvis din mobiltelefons id, geografisk position och cookies till persondata.

Franska jätteoperatören Orange ses som ett av bolagen som ligger längst fram på området, de jobbar uttalat med transparens kring datafrågor sedan två år. Ludovic Levy, vice vd och chef för datastrategi och governance globalt, ser inte integritetsfrågorna som något hinder.

– Många säger och tror att dataskydd hindrar affärer. Vi ser dataskydd som en affärsdrivare. Ju mer en kund litar på Orange, desto mer villiga är de att dela med sig av sina data till oss, ju mer de delar med sig desto mer kan vi använda deras data för att förbättra våra tjänster - vilket ger en bättre upplevelse för kunden. Det går hela varvet runt, säger Ludovic Levy.

– Vi har studerat GDPR ingående och vi ser flera legala vägar för oss att använda data, till och med göra pengar på dem.

GDPR betyder också att dataportabilitet blir lag, det vill säga att kunderna får rätt att kunna flytta alla sina data från ett företag till ett annat. Experterna ser det som ett steg mot en helt ny ekonomi ”the personal data economy” med api-baserade marknadsplatser för personliga data. Men får att nå dit krävs mycket standardisering och samarbete.

Läs också: Mobilfesten är igång – det har lanserats och det väntar vi oss av MWC 2017

– Vi ser stor efterfrågan på att göra mer med persondata, från hälsobranschen, läkemedelsbranschen, bankerna. Men vi behöver standarder, säger Julian Ranger på Digi.me.

– Jag pratar mycket med annonsnätverk och deras problem är att de jobbar med troliga data, det vill säga att vi tror att det här är du och att du är ungefär så här. När jag säger till dem att de kommer att kunna köpa verifierade persondata – med tillstånd från personen – ser dom det som ett nirvana, säger Jon Fisse på Automite.

Var kommer det hela landa? Experterna är ganska överens om att framtidens datatransaktioner just kommer ske mindre mellan företag och mer mellan privatperson och företag. Så kallade data brokers, datamäklare, har knappast framtiden för sig.

– Jag brukar kalla det för internet of me. När vi själva äger våra data kommer marknaden och vad vi kan göra med dem att blomstra, säger Julian Ranger.