Vill man verkligen få ärlig feedback från sina anställda gäller det att skapa en öppen och förtroendefull kultur.

Vår amerikanska systersajt CIO.com har talat med Vip Sandhir, vd och grundare av företaget High Ground som just tagit fram mjukvara för att öka de anställdas engagemang och hans recept för att få fram hur de anställda trivs är att ställa tre grundläggande frågor.

Känner du att arbetet går i linje med dina mål?

– När de anställda inte ser någon mening i det jobb de utför 40 timmar varje vecka eller mer så kommer den känslan till sist att tränga igenom i hur de trivs och presterar. Om de inte känner att deras jobb betyder något kommer de troligen att söka sig bort för andra möjligheter, säger Vip Sandhir.

Därför är det viktigaste att fråga följande: "förstår du hur dina personliga karriärmål ligger i linje med företagets mål och syfte? Och tycker du att ditt arbete är meningsfullt?"

Läs också: Stoppa pressarna! IBM får patent på ”out-of-office-mejlen”

Om cheferna får en bättre förståelse för medarbetarnas mål kan de hjälpa till med att koppla deras förväntningar till företagets övergripande mål. Och genom ett öppet ledarskap kan de anställda se hur deras personliga mål passar in i företagets strategi.

Har du det stöd du behöver?

Få medarbetare är hundra procent nöjda med jobbet varje dag. Därför tycker Vip Sandhir att den fråga som ska ställas är "har du det stöd du behöver från ditt team och de resurser som krävs för att göra ett bra jobb?".

Svaret ger inte bara en bild av vilka resurser som krävs utan kan också en insikt i hur relationerna i ett team ser ut. Även en välbemannad avdelning med bra budget kan lida av inre stridigheter som påverkar hur de anställda mår.

– Teamorienterade organisationer bör se till att skapa gemensamma värderingar bland de anställda för att skapa en stöttande omgivning. På så vis kan de anställda lära av varandra och ge varandra användbar feedback, både positiv och konstruktiv, säger Vip Sandhir.

Ty Tucker, vd på företaget REV som säljer plattformar för utvecklingssamtal, anser att det är ledningens uppgift att ta initiativet så att de anställda känner att de alltid kan fråga efter hjälp.

– Ofta lutar sig medarbetarna tillbaka och låter saker hända för att de inte känner att de har det stöd som krävs för att komma ur sina gamla hjulspår.

Känner du att du får det erkännande du förtjänar?

Vip Sandhir hänvisar till forsking från Harvard Business Review som visar att medarbetare som känner sig sedda är nöjdare medarbetare.

För att försäkra sig om det kan man helt enkelt fråga "känner du att du får erkännande för det fina jobb du gör?".

Det här handlar om att gå längre än att bara ge beröm var sjätte månad, priser som delas ut en gång om året eller någon "månadens anställd"-utmärkelse anser han.

Läs också: Trist miljö på jobbet? Så här kan framtidens kontor se ut

I Harvard Business Review uppmuntrar offentligt beröm för olika prestationer eller helt enkelt en handskriven lapp med ett tack.

De tre frågorna som Vip Sandhir lyfter fram är bara tänkta som en vägledning, det finns självklart många andra sätt att få en förståelse för hur medarbetarna har det på jobbet.

– Att bara se till att chefer och anställda får mer tid för personliga mäten kan stärka relationerna och det i sin tur skapar tillit och feedback. Arbetsgivaren bör också se till att utrusta de anställda med den tid och de verktyg som krävs för att ha ett ständigt pågående coachingsamtal med sina chefer, säger han.