I oktober förra året beslutade Västra Götalandsregionen att hoppa av den gemensamma upphandlingen av ett kärnsystem för vården och fortsätta på egen hand. Strax före jul drogs upphandlingen igång.

Men nu avbryter regionen upphandlingen efter att den första utvärderingen diskvalificerade alla leverantörer utom en.

– Det är mycket formalia och bara en enda leverantör har satt alla bockarna rätt, säger Ragnar Lindblad, styrgruppsordförande för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

Upphandlingen sker i form av en så kallad konkurrenspräglad dialog som går ut på att man inte kravställer enligt en teknisk specifikation utan i stället utgår från det slutresultat som man vill uppnå.

– Vi vill ha en dialog med leverantörerna och det fungerar inte att ha dialog med bara en enda leverantör, säger Ragnar Lindblad.

Omtaget ska nu ske så snart som möjligt.

– Vi räknar med att detta ska gå väldigt fort. Enligt vår övergripande tidplan ska vår dialog med utvalda leverantörer sätta igång före sommaren och vår uppskattning är att det inte försenas alls.

Läs också: Vården är ofta it-trött – nu måste lusten komma in

Hur många leverantörer som lämnat anbud eller vem som faktiskt klarade de formella kraven kan Ragnar Lindblad inte säga.

Är det så att det handlar om företag som inte kan den svenska marknaden och därför inte klarat formalia?

– Nej, så är det inte.

Nu ska Västra Götalandsregionen titta på om det går att förändra några formuleringar i underlaget för att underlätta för leverantörerna att fylla i rätt. De som misslyckats ska också få reda på vad det är som de missat.

– Vi kan inte visa dem hur de ska göra, bara vad de gjort fel, säger Ragnar Lindblad.