Täby, Upplands Väsby och Nacka tröttnade på den begränsade marknaden för it-stöd i socialtjänsten och för tio år sedan kravställde de och upphandlade ett system från Pulsen. Sedan dess har resan mot att få systemet, som heter Combine, på plats varit krokig som CS skrev om i tisdags.

– De var egentligen otroligt framsynta när de kravställde det nya systemet – i princip beställde de ett molnbaserat system trots att det ordet inte ens fanns, säger Anders Heland, ansvarig för nyförsäljning på Pulsen.

Han framhåller att det just är de kommuner som beställde systemet och gick i bräschen som också drabbats av de problem som uppstått på vägen. Och det som framför allt ställt till det var att projektet försenades redan från start. Tanken var att det skulle vara färdigutvecklat 2010 men det krävde ett omtag och rejält ökade resurser innan det var klart 2012.

– Både vi på Pulsen och kommunerna underskattade det arbete som krävdes och komplexiteten i det, konstaterar Anders Heland.

Precis som Marie Ivarsson, utvecklingschef för Socialtjänsten i Nacka pekar Anders Heland på att den föreseningen sedan påverkade även införandena negativt.

– Det är en väldigt bidragande orsak till att de kommunerna drabbades av problem. Många av de personer som brann för projektet och som varit med och tagit fram underlaget hann försvinna och det är svårt att få till överlämningen och få nya personer att driva det på samma sätt.

Läs också: Uselt it-stöd stressar socialtjänsten – men kommunerna gör ingenting

I ett första skede har projekten också behandlats som it-projekt och inte som de förändringsprojekt de är anser han.

– Om det är för mycket it-fokus så upplevs det dåligt och då blir det ett arbetsmiljöproblem. Men i dag förbereder vi för det på ett helt annat sätt när nya kommuner upphandlar vårt system.

När det gäller kommunernas problem med att få ut rapporter ur systemet ser Anders Heland inte det som ett tekniskt problem.

En av styrkorna med Combine är tvärtom möjligheterna att ta ut statistik anser han.

– Däremot ser det olika ut i kommunerna vad man vill ha ut. Där har Nacka lagt kraft och min uppfattning är att de får ut bra uppgifter i dag när de kopplat in ett beslutsstödssystem. Upplands Väsby plockar ut rapporter mer manuellt. Men det är inget vi håller på att utveckla specifikt.

Anders Heland kan förstå att socialtjänsten generellt uppfattar det som att den svenska marknaden är begränsad.

– Det är en marknad som varit väldigt inrutad och dominerats av några få företag. Systemen är komplexa och dyra att bygga och det kräver mycket kraft och pengar och det begränsar konkurrensen och drivkraften, säger han.

Och Pulsen hade knappast gett sig in i leken om inte de tre kommunerna hade dragit igång projektet.

– Det har varit en extremt stor insats för utvecklingskommunerna och Pulsen och vi har lagt mycket resurser på att ta oss igenom utmaningarna tillsammans med dem. Vi går med vinst med Pulsen Combine och vi har framgångsrika införanden hos våra kunder, utmaningarna som förseningen skapade för utvecklingskommunerna är snart historia – de har kommit igenom det mesta, säger han.

– Vi finns nu i 75 kommuner och vinner en stor del av upphandlingarna, där just användbarhet är ett av de tyngsta kriterierna. I de kommuner som vi kommer in i nu tar införandet ett och ett halvt år.