Under våren ska regeringen presentera sin digitala strategi för Sverige. Men att ta fram strategier och riktlinjer är en sak. Att genomföra dem och göra dem till verklighet är en annan. Därför inrättar digitaliseringsminister Peter Eriksson i dag ett digitaliseringsråd som ska vara en nagel i ögat på Sveriges kommuner, landsting och myndigheter. Som ska samordna och främja digitaliseringsarbetet både i offentlig och privat sektor.

– Deras uppgift kommer att vara att bidra till förändring. Alltså att det ska bli verkstad av den digitala strategi som vi jobbar fram och som kommer senare i vår. Det handlar också om att samordna och fokusera på rätt saker. Men det är genomförande jag är mest angelägen om, så strategin inte bara blir en hyllvärmare, säger Peter Eriksson.

Läs också: Sverige fortfarande på pallplats i EU:s digilista

Syftet är att skapa ett förändringstryck, särskilt inom delar av den offentliga sektorn tycker Peter Eriksson att man måste bli bättre på digitaliseringens möjligheter. Rådet ska också lyfta fram och påpeka brister där de ser dem. Och kräva svar på hur de ska åtgärdas. Många är ofta överens om att förändring krävs, men frågan hur det ska göras är en annan sak. Här ska digitaliseringsrådet kunna peka på vilka möjligheter som finns och vilka vägar som ligger öppna.

När digitaliseringskommissionen presenterade sitt slutbetänkande veckorna före jul förra året efterlystes ett starkare ledarskap, då särskilt från regeringen sida. Dagens besked är att se som ett svar på deras önskan. Rådet ska genom bland annat rapporter lyfta fram och föreslå hur kommuner, landsting, myndigheter, men också företag, ska jobba. På sätt och vis ska de vara lite som en nagel i ögat på de aktörer som ska genomföra förändringar.

Rådets medlemmar består av representanter från kommuner, akademin, näringslivet och arbetsmarknaden. Totalt är det tio personer och arbetet leds av Peter Eriksson. Ett kansli ska inrättas på Post- och telestyrelsen som ett stöd för rådets arbete. För det avsätts 1,5 miljoner kronor under 2017.

Läs också: Sverige måste tagga upp digitaliseringen av det offentliga

Några av de som nu tar plats i rådet är it-chefen i Stockholms stad, Ann Hellenius, digitaliseringsekonomen Anna Felländer och tidigare ordförande i Digitaliseringskommissionen Jan Gulliksen.

– Digitaliseringen är något som äger rum inom många olika områden. Och vi måste gå in i alla de områdena och sätta oss in i vad som behöver göras. Vad ska kommuner och landsting göra, vad ska Ericsson göra, vad ska universitet och högskola göra?, säger Jan Gulliksen.

Eftersom han var en av de personer som var med och tog fram förslaget om ett starkare ledarskap som en förutsättning för en lyckad digitalisering, tycker han också det är spännande att vara med på den fortsatta resan. Se till att det blir verklighet av det hela.

Darja Isaksson är digital strateg och en av rådets ledamöter. Hon tycker det är bra att en organisation nu är på plats som kan göra mer än bara prata. Förändring i sig är inget nytt, men det är inte alltid gamla rutiner och organisationer håller måttet för vad som behöver göras. Där tror hon att digitaliseringsrådet kan spela en viktig roll.

– Man kan säga att förändringsarbete är något som ständigt pågår och Sverige har varit bra på mycket. men när det kommer till att ta till vara digitaliseringen på ett effektivt sätt, då krävs det bättre processer, säger hon.

Fakta

Ann Hellenius, CIO Stockholms Stad

Anna Felländer, digitaliseringsekonom, Swedish house of finance

Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova

Darja Isaksson, digital strateg

Jan Gulliksen, professor och dekan vid KTH

Jeanette Andersson, rådgivare och affärsängel, Malmö Stads företagsinkubator Minc

Martin Linder, förbundsordförande för fackförbundet Unionen

Nicklas Lundblad. public policy och statliga relationer, Google

Sara Mazur, forskningschef vid Ericsson AB

Åsa Zetterberg, avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting.