Teknikvärlden har traditionellt dragit till sig människor som gillar att sitta på egen hand och arbeta fokuserat, personer som drar mer åt den tysta delen på spektrumet mellan introvert och extrovert. Men utmaningen för en arbetsgivare är att se till att alla olika personligheter kommer till sin rätt.

– Det är viktigt att skapa en omgivning där alla är bekväma med att göra sig hörda. Vi ser till att våra chefer är medvetna om vilken slags personer de arbetar med och att de inte har inställningen att "one size fits all", säger Dan Cox, teknikchef på Yahoo, till IDG.se:s amerikanska systersajt Network World.

Så hur går man då tillväga för att verkligen få personer längs hela skalan mellan inåtvända och utåtriktade tillsammans skapa väl fungerande och framgångsrika team?

Network World har frågat chefer i teknikvärlden och deras grundläggande budskap är att det gäller att skaffa sig kunskap och inte agera utifrån antaganden. Här är fem saker att tänka på.

Var försiktig med etiketter

Att slå fast om en person är inåtvänd eller utåtriktad låter sig inte göras särskilt enkelt konstaterar Leah Comfort, utvecklingschef på mjukvaruföretaget The Nerdery, som själv identifierar sig som en introvert person.

– Jag tycker inte den etiketten är binär utan snarare en glidande skala. Det finns gånger då jag agerar väldigt extrovert – leder ett möte, ger en presentation, nätverkar på event – och då kan många uppfatta mig som en utåtriktad person. Men på kvällen är jag helt utan ork och behöver vara ensam för att ladda om, säger hon.

På mjukvaruföretaget Jamf är det en prioriterad fråga att lära cheferna att förstå skillnaderna mellan introverta och extroverta preferenser enligt utvecklingschefen Matt Raskin.

Många lägger sig lite mittemellan de båda ytterligheterna, något som brukar betecknas som att man är ambivert.

– Det finns ingen snygg och prydlig gräns mellan att vara introvert och extrovert, säger han.

Läs också: Så blir du en hjärnsmart ledare

Susan Cain har grundat företaget Quiet Revolution och har också skrivit boken Quiet: The power of introverts in a world that can’t stop talking. Hennes mål är att "låsa upp kraften hos de inåtvända till allas vår nytta".

Så här definierar hon de olika begreppen introvert, extrovert och ambivert.

Introverta, eller inåtvända, personer är de som ägnar sin sociala energi åt den lilla grupp människor de bryr sig mest om, föredrar ett glas vin med en nära vän framför ett party med främlingar. De tänker innan de talar, har en mer försiktig inställning till risk och uppskattar ensamhet. De får energi av att fokusera på ett ämne eller en aktivitet som verkligen intresserar dem. I miljöer som är högljudda, med mycket folk, kan de känna sig alldeles överväldigade. De söker sig till lugna miljöer och har ett aktivt inre liv,

Extroverta, eller utåtriktade personer, njuter av socialt liv och får energi både av att interagera med vänner och med främlingar. De är ofta bestämda och har förmågan att fånga dagen. De är bra på att förhålla sig lugna och snabbtänkta under stress och klarar konflikter relativt bra. Om de får välja så föredrar de miljöer där det finns mycket folk så de kan få möjlighet att träffa och prata med andra. Om de är i lugna miljöer är de benägna att bli uttråkade och rastlösa. De är aktivit engagerade i världen runtomkring sig och fungerar bäst när de kan utnyttja energin ifrån den världen.

Ambiverta hamnar någonstans i mitten. På många sätt har de fått det bästa från de två världarna och kan använda sig av styrkorna från båda hållen.

Tänk på teamet

På en arbetsplats finns det många faktorer som hur team sätts ihop, hur många schemalagda möten man har och hur kontorsplatserna är organiserade som alla kan skräddarsys för att maximera de anställdas styrkor och temperament enligt cheferna som Network World talat med. Transparens är startpunkten.

– Mina utvecklare vet vad jag väntar mig av dem och de vet också när och hur de får information från mig. En tydlig kommunikationsrytm och ett ramverk är avgörande för ett högproduktivt team och kan verligen stötta dem som är introverta genom att låta dem förbereda sig mentalt för interaktioner, möten eller kommunikation, säger Leah Comfort.

Läs också: Här är tre frågor som avslöjar hur de anställda trivs

En annan grundläggande sak är att vara tydlig och direkt. Undrar man över hur de anställda vill ha det på jobbet – fråga dem.

– Vi är noga med att fråga dem som är introverta hur de vill få beröm så att det blir meningsfullt, sger Rachael Stedman, teknikchef på rekryteringsstartupen Lever.

– Medan extroverta personer tycker om att få erkännanden offentligt så vill många mer inåtvända personer snarare få det erkännandet mellan fyra ögon.

Så skapar man tilltalande möten

I it-världen är möten en grundbult. Många chefer pekar på att det är viktigt att redan innan mötet se till att alla, både utåtriktade och inåtvända medarbetare, har rätt förväntningar och är förberedda.

Att se till att alla har en agenda och ämne inför mötet tillåter framför allt de mer introvera att ta till sig information och förbereda sina frågor och kommentarer.

– Medan mer utåtriktade medarbetare älskar gruppdiskussoner och att brainstorma idéer vid en whiteboard så har jag märkt att mer inåtvända medarbetare föredrar att brainstorma på sin egen tid, säger Dan Cox.

Ett sätt att låta bägge grupper komma till tals är att ge alla varsin post-it-lapp och låta dem skriva ner sina idéer under tystnad.

– Det gör att de extroverta inte driver på ett grupptänkande och att alla får en jämlik röst, säger Dom Price, utvecklingschef på Atlassian som gör samarbetsverktyg.

Tillåt ensamtid

Chefer kan föreslå kulturella signaler som exempelvis att stänga sin dörr eller, kanske mer vanligt i dagens öppna kontorslandskap, sätta på sig hörlurar som ett sätt att visa att man inte vill bli avbruten.

– För en person som vill "gå in i zonen" och inte bli störd har vi en hörlursregel i vårt team. Om någon har hörlurar på sig ska vi helt enkelt inte störa dem, säger Rachael Stedman.

Det knepiga är att hitta balansen mellan att uppmuntra medarbetarna att dela idéer och vara sociala och att ge dem utrymme för att hålla sig för sig själva.

– Det är kanske det viktigaste av allt att förstå när det gäller oss introverta att vi i allmänhet gillar att vara ensamma, säger karriärrådgivaren och rekryteringschefen på Lauren McAdams på Resumecompanion.com.

Samtidigt säger hon att det är viktigt att också inkludera sina mer inåtvända kolleger,

– Det är inte särskilt troligt att vi tar initiativ i sociala situationer eller engagerar oss i olika aktiviteter. Vi behöver bli inbjudna. Om teamet ska äta lunch så vänd er direkt till oss och fråga om vi vill komma. Anta inte bara att vi hänger på. Om det är ett möte och vi inte sagt något ­– fråga vad vi tycker.

Dan Cox pekar ut samarbetsverktyget Slack som ett bra hjälpmedel i kommunikationen mellan introverta och extroverta.

– Det är ett av de verktyg som ger mest effekt enligt vår erfarenhet,

Och på Parse.ly, en plattform för att publicera dataanalys, använder man sig just av olika typer av samarbetsverktyg för att hantera projekt och det har förändrat sättet som utvecklarna samarbetar.

­– Många företag ser det som ett problem när personalen är geografiskt spridd men för oss på Parse.ly har distansarbete visat sig tillåta en genomgripande transparens kring hur vi samarbetar i projekt och det tillåter ett myller av tankar kring hur ett problem ska lösas, säger teknikchefen Andrew Montalenti.

Fundera kring hur kontoret ska planeras

Öppna kontorslösningar är det vanliga i dag men fungerar inte särskilt bra för dem som föredrar lugn och inte ständigt vill samarbeta. Att skapa mer enskilda privata områden i den öppna miljön är ett sätt att uppfylla också de behoven.

På The Nerdery har man valt öppen kontorslösning för att öka samarbetet.

– Men vi inser att det inte är idealt för alla så vi har soffhörnor och tysta rum här och var av det skälet, säger Leah Comfort

Även på Atlassian har man använt sig av en liknande strategi .

– Vi har en öppen planlösning men vi har också många smårum för en person, ett bibliotek och allmänna ytor så att alla kan hitta den miljö som passar deras behov, säger Dom Price.