I november förra året stod det klart att Evry tog hem Stockholms upphandling av it-stöd till stadens administration. Den tänkta notan landade på nära tre miljarder kronor.

Affären överklagades av Tieto som hamnat på andraplats i utvärderingen.

Företaget pekade på att Evry vars ansökan lämnades in gemensamt av Evry AB och Evry Norge AS inte uppfyllt det obligatoriska kravet att i sitt anbud fastställa vilka personer som har rätt att företräda gruppen. Därför borde de inte fått gå vidare till utvärderingen.

Och Förvaltningsrätten i Stockholm gav Tieto rätt. Evry borde inte gått vidare och därför bör utvärderingen göras om utan dem anser rätten.

Nu börjar nästa vända i upphandlingen i och med att Stockholm i dag lämnat in en överklagan av förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

– Vi kommer att begära prövningstillstånd hos kammarrätten för att få förvaltningsrättens dom prövad i nästa instans, säger Stockholms stads it-direktör Ann Hellenius i en kommentar.

Läs också: Volvo IT åker ut ur Stockholms skolor – Fujitsu tar hem nya miljardavtalet

Stockholms stads uppfattning är att det framgår i anbudet vilka personer som har rätt att företräda och att det därför inte hade varit möjligt att förkasta anbudet.

Evrys anbud låg betydligt lägre än de andra leverantörernas. Med drygt 256 miljoner kronor per år medan Tietos anbudspris var 332 miljoner.