I slutet av november stod det klart att Stockholms stad valt en ny leverantör inte bara för it-stöd för administrationen i stort utan också för den upphandling som gällde skol-it. Tidigare hade Volvo IT, som numera är en del av indiska HCL, hand om allt it-stöd i staden men nu förlorade de båda delarna. Först tog Evry hem upphandlingen som gäller administrationens it-stöd och sedan vanns skol-it-upphandlingen av Fujitsu.

Men när det gäller skol-it-upphandlingen beslutade HCL sig för att ta strid och överklagade upphandlingen till Förvaltningsrätten i Stockholm. HCL pekade på att Fujitsu inte uppfyllt ett antal obligatoriska krav.

Läs också: Domstol underkände Stockholms mångmiljardupphandling – nu överklagar staden

Förvaltningsrätten i Stockholm ger HCL rätt i att Fujitsus anbud inte uppfyllt alla krav, det handlar bland annat om att man bifogat ett antal interna dokument på engelska trots att det av anbudsinbjudan framgår att anbudsspråket ska vara svenska. Även när det gäller vilka underleverantörer som leverantörerna avser att använda konstaterar domstolen att staden inte uttryckt sig tydligt men att Fujitsu inte heller där levt upp till kraven.

Trots det så avslår förvaltningsrätten överklagan med motiveringen att det krävs ytterligare en förutsättning som inte finns i det här fallet – nämligen att HCL ska ha lidit eller kommer att lida skada till följd av de här överträdelserna av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

Och så är det inte enligt domstolen som skriver att "det inte har framkommit skäl att förkasta CSC:s anbud som placerade sig på andra plats i upphandlingen. Detta innebär att HCL inte lidit eller kan komma att lida skada".

Men det här betyder inte att upphandlingen är klar och att Fujitsu tar hem den. Även förvaltningsrättens beslut kan överklagas.