Svenska it-branschen är fylld av småföretagare. Mer än 40 000 företag har färre än 20 anställda bland de svenska it- och telekomföretagen. Som många andra småföretagare gör ägarna mer än löser sina kunders problem. Fakturering, utbetalningar och inrapporteringar till olika myndigheter sköts under tidiga mornar, sena kvällar och helger.

I höstas presenterades utredningen om beskattning av fåmansbolag. Till vardags kallas dessa för 3:12-regler eller entreprenörsskatten. Reglerna avgör hur den sammanlagda beskattningen av lön och utdelning kommer att se för fåmansbolag. Utredningen tillsattes av Alliansregeringen för att minska regelkrånglet. När nuvarande regering tillträdde gav de utredningen nya tydliga direktiv som gick ut på att i stället höja skatterna.

Läs också: Småföretagare gillar moln på semestern

Utredningen föreslår regelförändringar som skulle innebära betydande skattehöjningar för många små- och medelstora företagare. Vi har gett Riksdagens utredningstjänst i uppdrag att räkna på effekterna av utredningens förslag. En liten företagare kan få en skattehöjning på upp till 20 000 kronor per år enligt deras beräkningar. En motsvarande skattehöjning på lönearbete skulle ses som ett oacceptabelt slag mot privatekonomin. Självklart finns det många variationer beroende på hur företaget ser ut men genomgående är att skatterna för entreprenörer höjs rejält – främst för de riktigt små företagen.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.


Förslagen i utredningen har fått hård kritik från flera företagarorganisationer. Enligt Svenskt Näringsliv kommer åtminstone 300 000 företag och 400 000 delägare att påverkas av förändringarna. 150 000 av dessa entreprenörer kommer att få högre skatter. I sitt remissvar till regeringen pekar organisationen Företagarna på att det finns ägare som kommer att få skattehöjningar på mellan 74 och 114 procent. En så stor skattehöjning på lönearbete skulle naturligtvis vara otänkbar.

Sedan regeringen tillträdde har de höjt skatterna på tillväxt och jobb med 40 miljarder kronor. De planerade kommande höjningarna ligger på 20 miljarder kronor. De nya 3:12-reglerna är tänkta att ta in omkring fem miljarder kronor. Höjda skatter innebär i förlängningen försämrad konkurrenskraft för svenska företag. I en global och digitaliserad värld där varor och tjänster rör sig snabbt och fritt över gränserna så är goda förutsättningar för företagande avgörande för svenskt näringsliv och i förlängningen för svensk välfärd. Det är nämligen människor i arbete som bygger Sverige starkt.

Läs också: Svenska it-företag bommar miljarder i EU-bidrag

Skattesystemet måste upplevas som schysst och rättvis och uppmuntra till företagande. Vi moderater vill att en större del av pengarna ska stanna hos företagarna i it-sektorn så att de ska kunna utveckla sina företag. Därför säger vi nej till utredningens förslag på ensidiga skattehöjningar för småföretag.

Maria Malmer Stenergard
Skattepolitisk talesperson och riksdagsledamot (M)