IT-Total och Dustin fick avslag

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiets stora datacenterupphandling är nu klar efter alla överprövningsdanser. Det innebär att den sextett vi tidigare konstaterat som vinnare kvarstår, det vill säga Atea, Cygate, Infront IT-Partner, Network Services, Proact samt Tele2 Business (före detta TDC).

Som vi också skrivit tidigare begärde såväl IT-Total som Dustin prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Båda fick dock avslag samma dag. Så från och med förra veckan går det att börja avropa på ramavtalet.

HiQ köper byrå i Lund…

Konsultgängens digitalbyråhunger verkar inte avta. Nu köper HiQ Presis, en digital utvecklingsbyrå i Lund med cirka 25 specialister inom system- och webbutveckling.

– Det här förvärvet stärker HiQ:s position i Öresund. Det är en utmärkt breddning av vår nuvarande verksamhet i regionen. Genom förvärvet kan vi tillgodose våra kunders behov ännu mer effektivt. Hela vägen från idé till förverkligande och inom hela kedjan av människa, teknik och affär, säger HiQ:s vd Lars Stugemo.

– Jag är mycket glad att ta nästa steg i vår utveckling tillsammans. Presis kommer bidra både kompetens- och kulturmässigt. De delar HiQ:s värderingar och är ett härligt gäng med mycket positiv energi. Samtidigt som de har imponerat med effektiva processer och smarta tekniska lösningar, säger Anna Kleine, vd för HiQ Skåne.

… och B3IT i Stockholm

B3IT har också köpt en digitalbyrå med namnet Rebel & Bird. 51 procent av bolaget köps upp med option om att förvärva återstoden, och i samma veva etableras det nya dotterbolaget B3IT Digital Xperience.

Rebel & Bird grundades 2012 och har 15 medarbetare med en omsättning på cirka 19 miljoner kronor under 2016. Bland kunderna finns Spotify, King, Förenade Liv, PWC, Izettle och Telia.

– Med den kompetens och erfarenhet som Rebel & Bird som partner tillför tar vi positionen som en självklar partner för våra kunder inom området digitalisering. Vi får nu kraft att göra våra kunder till vinnare i den digitala transformationen genom att kombinera strategi, design, teknik och styrning, säger Jonas Elgquist, som blir vd på B3IT Digital Xperience.

– Nu blir Rebel & Bird en del av B3IT-familjen samtidigt som vi behåller vår självständighet och får mera muskler att fortsätta växa. Vi ser många intressanta möjligheter till samarbete både med B3IT:s kunder och med de andra specialistbolagen i koncernen, säger Benjamin Glaser, vd på Rebel & Bird.

Preem tankar flera Tietotjänster

Tieto utökar sitt samarbete med Preem. Den här gången ska man leverera e-faktureringstjänster som ska hjälpa bensinbolaget att spara pengar och papper. Genom ökad användning av e-fakturor räknar Preem med att spara 1,1 miljoner kronor på den något diffusa tidsperioden 25 månader. Och det oljekrängande bolaget vill gärna lyfta fram den positiva miljöpåverkan den minskade pappersanvändningen ger.

– Med Tietos hjälp kan vi ta ytterligare ett steg mot en heltäckande användning av e-faktureringstjänster. Vi har redan sett flera fördelar med tjänsterna, både som åtgärder för att minska kostnader och som en viktig del i vårt arbete för en mer hållbar framtid, säger Susann Jansson på Preems Business Support.

Samarbetet är en förlängning av ett tidigare treårigt partnerskap mellan Tieto och Preem.

– Preem visar vägen för svenska företag genom att helt gå över till e-fakturering. Det är en tjänst som blir allt populärare, mycket tack vare de tydliga miljömässiga fördelarna. Vi är väldigt glada över det utvidgade samarbetet med Preem och vi ser det som ett bevis på att vårt partnerskap har gynnat såväl Preem som deras egna kunder, säger Jonas Stålenhag, säljansvarig på Tieto.

Axians tar sig an SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är en internationell välgörenhetsorganisation som finns i 135 länder. Den svenska verksamheten av SOS Barnbyar outsourcar nu sin it-drift till Axians. Det nya avtalet sträcker sig över tre år.

– Vi ser mycket fram emot vårt samarbete och nya it-partnerskap med Axians. Axians stod ut i upphandlingen med ett nytänkande och kundfokuserat erbjudande samt en stor vilja att göra skillnad för barn i Sverige och internationellt, säger Ulf Gustafsson, finanschef på SOS Barnbyar.

CAG går till sjöss i Mälardalen

Konsultbolaget CAG Mälardalen har fått i uppdrag att modernisera och utveckla Thor Shipping & Transports it-lösning. Den nya lösningen ska ge shippingbolaget effektivare arbetssätt med bland annat enklare dokumenthantering och informationsdelning.

– Rederi- och spedition är en traditionell bransch som ofta saknar erfarenhet av de moderna arbetssätt dagens it-system ger. Idag har Thor Shipping ett föråldrat it-system och en tung dokumenthantering. En uppgraderad it-lösning kommer att innebära en stor förändring i företagets arbetssätt. Bland annat kommer informationsdelningen och den interna samverkan att förenklas avsevärt, vilket frigör både tid och resurser, säger Tomas Täuber, vd på CAG Mälardalen.

HiQ arbetssäkrar med IoT

Det multinationella serviceföretaget Empower ska sina kunder tillgång till Emsafe, som är ett nytt ledningssystem inom arbetssäkerhet, som baserar sig på internet of things. Som partner för att utveckla systemet har man tagit in konsultbolaget HiQ.

Den digitala tjänsten för arbetssäkerhet, Emsafe, larmar till exempel automatiskt, söker efter avvikelser, som exempelvis personer i ett förbjudet område, samt följer upp människors, fordons och farliga ämnens rörelser i en fastighet. Dessutom följer systemet upp olyckstillbud och erbjuder konkreta verktyg för utveckling av arbetssäkerheten.

– Vi vill ta arbetssäkerheten till en ny tidsålder, där den skapas med hjälp av realtidsdata och genom att utnyttja automatiseringens möjlig. Emsafe utnyttjar digitaliseringens möjligheter genom att förädla säkerhetsrelaterad data till information som är relevant både ur affärssynpunkt och för vår säkerhet, för att användas som beslutsstöd. En säker arbetsmiljö är också mer effektiv på alla sätt. Vi är entusiastiska över att kunna ge våra kunder tillgång till en helt ny typ av verktyg inom arbetssäkerhet, säger Mikko Marsio, affärsområdeschef för digital verksamhet.

Sigma öppnar nytt polskt kontor

Efterfrågan på nearshore-kompetens har ökat hos Sigma IT Consluting. Därför väljer bolaget nu att öppna nytt kontor i polska Wrocław. Det nya kontoret ska främst jobba med utveckling av teknisk programvara och it-tjänster till befintliga kunder samt till nya kunder i Sverige, Polen och andra länder. Sigma är sedan tidigare etablerat i Warszawa.

– Vi ser Sigma i Polen som en möjlighet att expandera både när det gäller vår rekrytering och vår kundbas. Det finns många kunniga och kompetenta utvecklingsingenjörer och it-specialister i Wrocław, som kan bidra till en positiv och lönsam tillväxt för hela Sigmagruppen, säger Sigma IT Consultings vd Lars Kry.

Dubblat Dotkeeper bubblar upp i Götet

It- och domänföretaget Dotkeeper har fått rejäl fart på verksamheten. Under fjolåret dubblade bolaget, som grundades 2013 sin omsättning, för tredje året i rad. Omsättningen blev 6 miljoner kronor. För att följa upp tillväxten väljer man nu att öppna nytt kontor i Göteborg.

– Ett naturligt steg för oss. Det är inte bara domäner i sig, utan även vår kunskap i strategiskt domäntänk som kunderna eftersöker. Dotkeeper har flera viktiga kunder på västkusten och vi vill vara nära dem. Vi finns sedan tidigare i Stockholm och Malmö. Nu blir vi fysiskt närvarande i Sveriges tre största städer, säger vd Hjalmar Antonsson.

Cygate huserar Prevas

Konsultbolaget Prevas har delvis flyttat in hos Cygate, i alla fall virtuellt. Prevas kommer att använda Cygates VMware-moln för att drifta sina it-system. Cygate har ansvarat för migreringsprojektet och den nya miljön gick live i februari.

– Cygate har kontor nära oss, förmåga att leverera mer it vid behov och gav oss en prisvärd lösning utan någon som helst inlåsning. Samtidigt får vi löpande hjälp av en driftpartner med hög specialistkompetens, mycket bra hårdvara och säkerhet, säger Prevas it-chef Stefan Wahlund.

– Prevas som själva driftar och utvecklar ledande it-lösningar i molnet tillhör de mest kompetenta tänkbara köparna och vi är hedrade av deras val. När de väljer lokalproducerad it hos oss är det ett kvitto på vår förmåga som helhetsleverantör, säger Cygates försäljningsdirektör Kåre Nordström.