Under flera år har elskatten pekats ut som ett konkurrenshinder när Sverige försöker locka datacenter. Och förra året beslutade regeringen därför att sänka den till samma nivå som för den svenska basindustrin.

Men runt 3 000 datacenter fick inte del av skattesänkningen eftersom den inte omfattade de datahallar som ligger under en effekt på 0,5 MW. Detta trots protester från de drabbade aktörerna och ett antal remissinstanser.

Digitaliseringsminister Peter Eriksson beklagade gränsen inför beslutet.

– Jag tycker det är olyckligt att förändringen inte är konkurrensneutral. Men tyvärr har jag kommit in lite sent i processen. Den har gått så långt att jag tror det är svårt att få en förändring men jag jobbar på det, sa han till CS i början av september.

Läs också: Datacenter är nästa stora industri - kan bli större än flygbranschen

Nu aviserar dock regeringen att det kommer en skattelättnad även för de små aktörer som ligger över en effekt på 0,1 MW i den kommande budgeten, skattesänkningen berör över 200 stycken datacenter.

För ett enskilt datacenter kan det handla om 750 000 kronor per år i skattelättnad och det innebär ett minus på 170 miljoner kronor för de offentliga finanserna enligt regeringen.

De närmaste åren föväntas de stora internetbolagens behov av datacenter växa med nästan 40 procent per år och om Sverige är med på banan skulle det kunna generera 30 000 jobb och skicka in 50 miljarder kronor i den svenska ekonomin enligt en rapport som Business Sweden och Boston Consulting Group gjorde förra året.