De senaste veckorna har CS kunnat berätta om hur Stockholms stads två stora upphandlingar snurrar runt i domstol.

Och det finns fler megaupphandlingar som kan hamna i samma läge. Just nu pågår fyra stora upphandlingar av vårdinformationssystem – vart och ett av dem värda många miljarder.

Ett tecken på vartåt det lutar är att en första överklagan redan kommit in innan någon av dem ens kommit nära ett avslut.

Överklagandet gäller den av de fyra stora upphandlingarna inom vården som hamnat lite i radioskugga, nämligen den upphandling av ett vårdinformationssystem som görs av landstingen Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge i den gemensamma samarbetsgruppen Sussa.

Läs också: Domstol underkände Stockholms mångmiljardupphandling – nu överklagar staden

Bara fyra månader efter att Sussa startat sin upphandling, efter den första kvalificeringsomgången, så överklagades den.

– Men det är inte något beslut som överklagats utan själva förfrågningsunderlaget, säger Christer Blomstrand, it-direktör på Landstinget Sörmland som också är styrgruppsordförande för Sussagruppen.

I väntan på dom har upphandlingsprocessen bromsat in.

– Det är praxis att man inte fortsätter, går vi vidare finns det risk att inkomna anbud blir allmän handling om vi tvingas avbryta upphandlingen, och det vill vi inte riskera.

Christer Blomstrand konstaterar att möjliga överprövningar har funnits med som en risk i planeringen, men att man då tänkt sig att det skulle ske i slutet av processen, efter tilldelningsbeslutet.

– För tillfället är vi i en situation där vi inte styr tidsplanen och det är väldigt frustrerande.

Läs också: Stockholms skol-it-avtal står sig ännu – domstol avslår överklagan

Han konstaterar att man självklart är beredd att följa domstolens beslut om det visar sig att det begåtts något fel, även om Sussagruppens ståndpunkt är att det inte är några felaktigheter i det förfrågningsunderlag man gått ut med.

Men framför allt är han oroad över hur de pågående upphandlingarna kan komma att dra ut på tiden.

– Jag är högst bekymrad över läget. Vi har en bra nationell vision om att vara bäst i världen på e-hälsa 2025 och det finns naturligtvis en ökad risk att vi inte når dit om vi fortsätter att jobba på det här sättet för att klara paradigmskiftet vi står inför, säger han.

Christer Blomstrand efterlyser därför initiativ för att se hur situationen kan hanteras.

– Det är en nationell angelägenhet. Vi riskerar att hamna i en lång räcka av överprövningar och vi måste hitta en bra lösning så det inte tar för lång tid. Då kommer våra verksamheter att stå med omoderna, bristfälliga och osäkra system.

Han pekar på att den överprövning som nu gjorts i teorin kan dras upp till Högsta Förvaltningsdomstolen och ta flera år. Och det innan upphandlingen ens kommit till sin andra och avslutande fas.

Men är det leverantörernas fel, har inte beställarna ett ansvar?

– Jo absolut. Vi har naturligtvis ett ansvar för att det är enkelt att svara på våra underlag och att vi är tydliga och transparenta. Det ska vara enkelt att göra rätt. Men om vi gör så gott vi kan på vår sida så har leverantörerna också ett ansvar för att flagga otydligheter i god tid, säger Christer Blomstrand.

Läs också: Upphandlingar för miljarder faller på formalia – varför är det så svårt att göra rätt?

Han tänker sig exempelvis att ett sätt skulle kunna vara att ha en punkt i processen där man säkerställer kvaliteten i upphandlingsunderlaget innan man går ut.

– Jag kan inte lagstiftningen i detalj men det skulle vara intressant att undersöka möjligheten till ytterligare moment där leverantörerna kan komma in och yttra sig kring kvalitetsaspekterna innan vi beställare går ut och annonserar.

Han vill inte gå så långt att han talar om okynnesöverklaganden men konstaterar att det i ett läge där den svenska marknaden för vårdsystem ritas om så är det självklart mycket som står på spel för leverantörerna, för en del kan det rentav handla om att vinna eller försvinna.

– Jag säger inte att det är så, men det finns en risk att överprövningar blir en del av en taktik. Och självklart ska det vara möjligt att överklaga men vi behöver lyfta frågan och titta på den tillsammans för att hitta en lösning, säger Christer Blomstrand.

– Vi har inte råd att överprövningar drar ut processerna allt för mycket. Att få grundbulten för en modern vård på plats är avgörande ur ett patientperspektiv.

Fakta

  • Stockholms stad avslutade i höstas två stora upphandlingar. En gällde it-stöd för administrationen och den andra it-stöd för skolan. Bägge överklagades till förvaltningrätten. Upphandlingen som gäller administrationens it-stöd gav den klagande rätt men Stockholms stad har begärt överprövning i kammarrätten. Överprövningen när det gäller skolans it-stöd gick däremot Stockholms väg, men det kan fortfarande överklagas.
  • På landstingssidan arbetas det med fyra mångmiljardupphandlingar av vårdinformationssystem i den svenska vården. Totalt berör de över sex miljoner svenskar.
  • Störst beställare är Stockholms läns landsting. Där har man ännu inte annonserat upphandlingen men troligen sker det före sommaren. 
  • Västra Götalandsregionen startade sin upphandling strax före jul men tvingades nyligen avbryta den eftersom bara en leverantör lyckats klara de formella kraven. Nu skrivs förfrågningsunderlaget delvis om för att det ska bli tydligare och enklare.
  • Region Skåne försökte sig först på att runda upphandling genom att i stället uppgradera sitt system. Men efter att en domstol överprövat det beslutet tvingades regionen gå ut i en upphandling i december förra året.
  • Sussagruppen som består av landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge var först ut på banan med sin upphandling i september. Den har nu bromsats i väntan på dom sedan förfrågningsunderlaget överklagats.