Vid olyckor eller andra allvarliga händelser är det ofta viktigt att snabbt få ut varningar och nödvändig information till människor som befinner sig i det drabbade området. Det kan vara lastbilar med farlig last som har kört av vägen, eller giftig rökutveckling vid brand. Framöver kan sådana varningar, så kallade Viktigt meddelande till allmänheten, landa direkt i mobilen om personen just då är i närheten.

Redan i dag finns ett etablerat varningssystem där information går ut via radio och tv. Sedan sommaren 2015 kan en varning också skickas till telefoner vars abonnenter är registerade på en adress i området. Men enligt en proposition som regeringen lämnade till riksdagen på torsdagen ska alla personer som befinner sig i området också kunna få ett sådant meddelande.

Läs också: Gisslanprogram och dåliga rutiner bakom myndigheternas it-haverier

Så som lagstiftningen ser ut i dag kan till exempel SOS Alarm inte positionsbestämma telefoner. Men för att förbättra förutsättningarna att nå ut till så många människor som möjligt föreslås alltså en lagändring. Förslaget innebär att mobiloperatörerna utan avgift måste förmedla meddelanden till användare i ett drabba område, och därmed också få möjlighet att behandla uppgifter som telefonernas position. För det ändamålet ska de också få möjlighet att behandla uppgifter om var telefonerna befinner sig.

Tekniken för att för att skicka ut meddelanden till allmänheten är redan framtagen av SOS Alarm och de är redo att sätta den i bruk.

Går förslaget igenom börjar de nya reglerna gälla 1 juli 2017.