Är vi på väg in i tuffare tider för it-leverantörerna? Ännu en prognos förutser att bland annat den politiska osäkerheten kommer att slå mot tillväxten för it-tjänster.

Även om it-tjänsterna fortsatte växa under 2016, så saktade tillväxten in under året – och kan falla till mindre än två procent 2019, enligt en ny rapport från analysföretaget Everest Group, som är specialiserat inom outsourcing. Det skriver IDG News.

Läs mer: Gartner: Osäkerhet i politiken hindrar företagens it-investeringar

Takten i tillväxten föll från 4,5 procent under första kvartalet förra året till under tre procent i slutet av året. Everest Group tror att den här negativa trenden fortsätter under de kommande åren och att tillväxten i slutet av 2019 bara uppgår till 1,9 procent. Som skäl till den avtagande tillväxten anger företaget makroekonomisk osäkerhet, stora teknikförändringar och tuffare konkurrens.

När det gäller den politiska osäkerheten nämns faktorer som Brexit och potentiella protektionistiska åtgärder som Trumpadministrationen genomför i USA.

Läs också: Trump väntas skära i it-utgifterna

– Vi förväntar oss en nedgång i beslutsfattandet tills det finns mer klarhet, säger H. Karthik, partner på Everest Group.

Även de stora teknikförändringarna spelar in. Ökningen av automation, kognitiva system och maskininlärning kan innebära att företagen omvärderar vad och till vem de outsourcar.