Konkurrens från offshoreleverantörer och nya leverantörsmodeller som konsultmäkleri har gjort att konsultpriserna stått stilla eller minskat under många år. Men den stora efterfrågan på marknaden gör att priserna nu ökar – för första gången på tio år – enligt analysföretaget Radars rapport om it-konsultmarknaden 2017.

Enligt denna växer konsultmarknaden med 3,6 procent i år, och omsätter därmed 55 miljarder kronor. Det som urskiljer sig i rapporten är emellertid att snittpriserna nu ökar. Radar mäter prisutvecklingen genom ett index som består av projektledning, förvaltning och utvecklare – och detta ökar med 2,1 procent under 2017.

Läs mer: Konsulterna förklarar succéåret: "Mer än bara en hajp"

– Det är första gången sedan 2007, säger Hans Werner. Det har ju att göra med att det råder brist på flera roller. Det som driver upp priserna är framför allt att det kostar mer att anlita experter, de som har 15 års erfarenhet och är duktiga på det de gör.

Är det några särskilda kompetenser?
– Projektledare inom förändringsprojekt och avancerade verksamhetsprojekt. Men också transitionsprojekt, där man flyttar saker mellan leverantörer eller teknikområden och plattformar.

Hans Werner
Foto: Kristina SahlénHans Werner, vd Radar Ecosystem.

– De andra kompetenserna där det ökar tydligt är managementkonsulter och enterprisearkitekter, sedan finns det öar som databaser, beslutsstöd och säkerhet.

Bilden av ökade priser bekräftas också av en av de största aktörerna på den svenska konsultmarknaden, Ework. Vd:n Zoran Covic säger till Computer Sweden:

– Framför allt i Stockholmsområdet har konsultpriserna stigit generellt under slutet på 2016 och början av 2017. Det beror framförallt på en ökad efterfrågan på kompetens inom svensk industri, där många företag ser över sina framtida affärsmodeller och vilka hot och möjligheter digitaliseringen innebär för dem.

Zoran Covic säger att java/frontend, systemarkitekter och verksamhetsanalytiker är exempel på kompetenser där efterfrågan ökar.

– Dessutom ökar efterfrågan också på specifika, nischade kompetenser inom till exempel fintech eftersom det är begränsad tillgång på dessa konsulter.

Per Adolfsson som är vd på Avega sedan i höstas håller med om att priserna generellt går upp.

– Det är två saker som händer: Dels behöver ju företagen resurser med hela den digitala transformationen, och det leder till prisökningar. Dels är företagen beredda att betala mer för särskilda kompetenser och de accepterar att det är prisskillnader på olika tjänster.

Läs mer: Konsultbolagens stora utmaning: behålla sin personal

Hans Werner på Radar pekar på ett antal skäl som ligger bakom att priserna ökar. Den enklaste förklaringen är att efterfrågan på tjänsterna ökar, kort och gott. Men det är också så att skillnaden mellan högsta och lägsta priser inom särskilda områden ökar – vilket visar att det finns en ökad betalningsvilja för kompetens. Ännu en förklaring är att det råder en stark tillväxt på affärer som kräver tillit och en proaktiv förmåga hos leverantören.

– Det är en annan typ av affärer, som bygger på förtroende och då blir priset underordnat värdet.

– Men sedan är det också så på konsultmarknaden att marginalerna inom vissa områden är så pressade att det helt enkelt inte går att prispressa mer.

Dock ökar lönerna också, med 3,5 procent både 2017 och 2018, vilket ger fortsatt marginalpress.

Bilden är dock komplex och det finns fortfarande ett par faktorer som alltjämt ligger och pressar priserna, fortsätter Hans Werner: Till exempel att konsultmäklarna utökar sin marknadsandel – och de hanterar nu tolv procent av hela marknaden. En annan sådan faktor är det faktum att teknikkonsulter och it-konsulter i högre grad slåss om samma kunder vilket gör att utbudet av kompetens ökar. Fler väljer molnet och programvara som tjänst i stället för att köpa konsulttjänster. Dessutom är konkurrensen från offshoreleverantörer fortsatt tuff.