Ericsson skriver ned tillgångar under första kvartalet 2017, vilket får en uppskattad effekt på rörelseresultatet om 3-4 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nedskrivningarna, som inte är kassaflödespåverkande, görs till följd av förändringar i koncernens strategi och berör vissa immateriella tillgångar inklusive aktiverade utvecklingskostnader inom segmenten Media och IT & Cloud.

Omstruktureringar uppskattas till 6-8 miljarder kronor för 2017, varav cirka 2 miljarder kronor belastar första kvartalet. Tidigare har bolaget uppskattat att omstruktureringar skulle kosta 3 miljarder kronor för helåret 2017.

Ytterligare avsättningar, relaterade till vissa större kundkontrakt som nyligen utvecklats negativt, kommer att göras i första kvartalet 2017 och uppskattas till 7-9 miljarder kronor. Ericsson uppger att detta härrör från sådant som har hänt under det första kvartalet, men preciserar inte mer än så vad det rör sig om.

Sammanlagt påverkar således nedskrivningarna (3-4 mdr), omstruktureringskostnaderna (2 mdr kr) och avsättningarna (7-9 mdr) det första kvartalets resultat med 12-15 miljarder kronor.

Ericsson tror att rörelsemarginal på sikt kommer att minst fördubblas, jämföret med fjolårets 6,2 procent.

– På längre sikt är jag övertygad om att Ericsson, exklusive omstruktureringskostnader, kan nå åtminstone en dubbelt så hög uthållig nivå på rörelsemarginalen, jämfört med 2016 års nivå, skriver vd Börje Ekholm i ett pressmeddelande.

Läs också: Han ska reda ut krisen på Ericsson – klart med ny vd

Enligt vd har Ericsson fortsatt hög takt i att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Bolaget kommer dock framöver inte ge någon prognos för kostnadsnivån "eftersom det bara är en del av resultaträkningen".

– Med de åtgärder som presenteras i dag räknar vi med väsentliga förbättringar av lönsamheten redan under 2018, givet att dagens marknadsläge består, skriver Börje Ekholm.

Börje Ekholm
Börje Ekholm.

Bolaget stuvar nu också om ordentligt i ledningen.

Ericsson ska "överväga strategiska möjligheter" för affärsområdet Media och för molntjänster, där chefer får lämna koncernens ledningsgrupp. Vd:s rådgivare stannar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Per Borgklint, sedan i somras chef för affärsområdet Media, tidigare Support Solutions, lämnar ledningsgruppen.

Ulf Ewaldsson, i dag chef för koncernfunktionen Strategy & Technology, blir chef för Digital Services, ett nytt affärsområde jämte Networks och Managed Services.

I media spekulerades det att Ulf Ewaldsson skulle bli chef för Networks. Det blir i stället Fredrik Jejdling, för närvarande chef för affärsenheten Network Services.

Magnus Mandersson kvarstår som rådgivare till vd i koncernledningen, i motsats till spekulationer i media. Även Jan Frykhammar kvarstår som rådgivare till vd.

Läs också: Multefire är tekniken som kan utmana wifi – Ericsson är med på tåget

Utöver Per Borgklint lämnar även Anders Lindblad, Jean-Philippe Poirault och Charlotta Sund koncernledningen.

Anders Lindblad är chef för Business Unit IT & Cloud Products och Philippe Poirault för IT & Cloud Services, som omvandlas.

Charlotta Sund är chef för Customer Group Industry & Society och var tidigare regionchef för norra Europa och Centralasien.

Förändringarna gäller från den 1 april.

Video och molntjänster fortsätter att växa, men affären har inte fungerat för Ericsson.

– Inom Media kommer vi att överväga strategiska möjligheter, skriver vd Börje Ekholm.

Läs också: Huawei satsar i Lund – rekryterar Ericssons patentguru

Media blir nu två separata enheter, Ericsson Broadcast & Media Services samt Ericsson Media Solutions.

Digital Services är molnbaserad virtualiserad nätinfrastruktur, stödsystem (OSS/BSS) samttjänster. Här gäller det att "på kort sikt att återställa lönsamhet". Ericsson ska även här "överväga strategiskamöjligheter" för hårdvaruverksamheten för it- och molnbaserad infrastruktur, men också växla upp.

Nyhetsbyrån Direkt