Som vi har skrivit tidigare har det svenska mjukvarubolaget Snow Software stora globala ambitioner. För att få rejäl snurr på bolagets software asset management-produkter på den amerikanska marknaden har medgrundaren och koncernchefen Axel Kling nu flyttat till Austin.

Ny vd för verksamheten i Norden, Polen, Baltikum och Ryssland är nu istället Mikael Ollevik, som hämtats in från konsultbolaget Syntell. Han och bolaget rustar nu för fortsatt tillväxt. Och den optimistiska hållning bolaget har är egentligen inte särskilt överraskande. För i en tid när alla vill prata digitalisering på samtliga bredder och ledder lär behovet av att hålla nere licenskostnaderna knappast minska.

Läs också: Chockbesked om SAP:s licenser – "har fått blodad tand"

– Framtiden ser väldigt ljus ut för oss inom det här området. Den ökande vetskapen om kund och marknad leder till en explosion av nya digitala tjänster. Det innebär fler licenser och licensmodeller. Detta i kombination med att det har blivit mycket enklare att köpa och implementera it medför ett ökat behov av software asset management, säger Mikael Ollevik och fortsätter:

– Gartner räknar med att nästan hälften av alla programvaruköp att ske i verksamheten 2020. Det måste vara väldigt svårt att vara it idag, att stötta den här utvecklingen blir en jätteutmaning. Vi ser att det bara är i sin linda. Ansvaret vilar fortfarande tungt på den centrala it-organisationen att ha kontroll på kostnader och licenser.

I Sverige sker Snows försäljning uteslutande via partner, och då främst med hjälp av bolag som exempelvis Atea, Fujitsu och Crayon. Bolagets stora produkt är Snow License Manager, men den tjänst som är starkast och mest efterfrågad är enligt Mikael Ollevik är Licence Normalization Service, som man beskriver som världens största databas för igenkänning av applikationer med tre miljarder programfiler.

– Systemet känner av vilka applikationer du har och använder. Sedan krävs det speciella lösningar för att hantera en del företags licenser, som till exempel SAP, Oracle och IBM. De stora leverantörerna har oftast egna modeller så du behöver något specificerat. Problemen med indirekt licensiering inom SAP har till exempel skapat stora rubriker och utmaningar för företagen runt om i världen.

Läs också: SAP drar åt licenssnaran – nya kostnaden kan stå dig dyrt

När det gäller den svenska marknaden för licenshantering är Snow tämligen ensamt om att vara helt inriktat på det. Givetvis finns konkurrens, men de stora rivalerna är fortfarande anonyma här.

– Det finns en del nischlösningar och mjukvarubolagen har en del egna lösningar. Men ska man ha en total vy över hela sitt enterprise så har vi inte så mycket konkurrenter. Globalt är det Flexera vi tampas mot, men de har väldigt lite närvaro i Norden.

Idag jobbar 78 personer i den region Mikael Ollevik basar över, och man närmar sig 50 anställda i Sverige. Den stora delen av Snows affärer sker dock utanför hemlandet. Globalt utgörs styrkan av 650 personer. Enligt tillväxtplanen ska den siffran växa under året, till 815.

– Licenskostnader kommer i allt högre grad bli en fråga för högsta ledningen i bolagen. Det är så stor del av investeringarna som ligger i mjukvara och alla vet att det går att få ut mer av sina investeringar, säger Mikael Ollevik.