Många hävdar att den enda vägen framåt är att gå till molnet, men stämmer det alltid – och vilken är affärsnyttan?

I princip alla företag har idag en molnstrategi och använder molnet i olika utsträckning. Många, särskilt äldre och större företag, använder hybridlösningar som kombinerar publika moln med privata moln, egen drift, managerad hosting och co-location-lösningar.

I det sammanhanget är det allt viktigare att du frågar dig själv vad du egentligen vill uppnå. Hur får du ihop olika miljöer i en underliggande infrastruktur som maximerar värdet av alla plattformar, så att en lösning som är bra för en av delarna inte skapar problem för en annan? Molnet i sig löser inte alla problem.

Läs också: Molnet handlar inte om besparing och effektivisering – det handlar om att driva innovation

Det kräver en strategi för införande som tar hänsyn till olika behov och lösningar. Det finns flera relevanta frågeställningar att besvara när man tar fram ett företags molnstrategi, exempelvis:

• Vilka krav finns på prestanda, tillgänglighet och säkerhet?
• Vem ska managera lösningen – företaget självt, molnleverantören eller tredje part?
• Vem äger lösningen (kravställande, budget och styrning) – it eller verksamheten?

Svaren på dessa frågor kommer att skilja sig åt beroende på applikation, tillämpning och framför allt vilket affärsvärde man vill uppnå.

Affärskritiska applikationer med krav på hög tillgänglighet, tillförlitlighet och minimal fördröjning kommer att kräva en integrerad infrastruktur, där företagets nätverk erbjuder minimalt antal kopplingspunkter mellan applikation och slutanvändare. För applikationer där realtidsdata är av mindre kritisk vikt kan det däremot finnas fördelar med den globala skalbarhet som de publika molntjänsterna erbjuder.

Det här är en artikel från Expert Network

Företag behöver dessutom ta hänsyn till säkerhetspolicys och lagar, vilket inte blir mindre viktigt i och med införandet av GDPR nästa år. Vissa data får kanske inte lämna landets gränser, vilket kräver en molnstrategi som innefattar alternativ med lokala, privata molntjänster.

En molnstrategi bör även innehålla en tydlig struktur för löpande styrning. När det gäller vem som skall managera, kravställa och äga lösningen är även detta kopplat till vilket syfte lösningen fyller, och hur den förhåller sig till företags övergripande målsättningar.

Handlar det till exempel om samarbetsverktyg som Office365 och Skype for Business bör kravställandet på lösningen ske utifrån de affärsområden som ser tydligast affärsvärde av ett utökat samarbete – det bör alltså inte drivas som ett rent it-projekt. På så sätt blir det mer sannolikt att de tjänster som lanseras internt kommer att nyttjas till fullo och ge de resultat man önskar.

Även om it i många fall kommer att och bör äga samt ansvara för den löpande driften är det viktigt att lyssna på verksamheten och dess synpunkter i den fortsatta utvecklingen. Fördelen med att it äger löpande drift och underhåll är en möjlighet att konsolidera grundinfrastrukturen och säkerställa att allt är kompatibelt och kostnadseffektivt.

Läs också: Slutspurt i Stockholms landstings jätteflytt till Microsofts moln

Så för att maximera värdet av ditt företags molnstrategi, tänk på följande:

1. Klassificera applikationer utifrån faktorer som krav på åtkomst till realtidsdata, tillgänglighet och säkerhetsnivåer. Besluta därefter hur dessa olika klassificeringar bör driftas (egen drift, privat moln eller publikt moln).

2. Skapa en tydlig styrning- och uppföljningsmodell för kravställande, utvärdering och utveckling av affärskritiska lösningar.

3. Och framför allt, våga ifrågasätta kontinuerligt, då verksamhetens krav och teknikens möjligheter ständigt förändras. One size doesn’t fit all.

Fakta

Befattning: Sverigechef      
Företag: Interoute
E-post: susanna.reppling@interoute.com
Hemsida: www.interoute.com
Expertområden: Molntjänster, Infrastruktur, Mobilitet, Digitalisering, Säkerhet
Bakgrund: Civilekonom med 15 års erfarenhet från IT/Telekombranschen