Att gå från pilotprojekt till tillverkning i stor skala är en utmaning för många företag i tillverkningsindustrin. Uppkopplad hårdvara är inget undantag. Och många är de europeiska företag som nu moderniserar allt fler av sina produkter med sensorer och ny mjukvara.

Microsoft är ett av de företag som hjälper tillverkningsindustrin på traven, samtidigt som de får en del av kakan. Därför öppnar man ett helt nytt labb med fokus på internet of things i München. Ett labb som också blir företagets första i Europa.

Sedan tidigare har de liknande verksamhet på hemmaplan i Redmond och den kinesiska staden Shenzhen. Därmed följer de samma spår som Cisco och IBM som också valt att förlägga sina teknikfokuserade labb till Tyskland, skriver Bloomberg.

Läs också: Säkerhetshål hittat i diskmaskin – men Miele verkar inte bry sig

München är känd för att vara huvudsätet för ett flertal stora tyska företag, så som BMW, Siemens, Bosch och Adidas. Lägg där till en rad mindre tillverkare som utrustar fabriker med uppkopplade produktionslinjer och robotar.

Ingen vill hamna på efterkälken, samtidigt har marknaden för till exempel uppkopplade maskiner fått en långsam start. Orden kommer från Peggy Johnson, vice vd för affärsutveckling på Microsoft. De vet att området är av vikt, men än så länge har utvecklingen inte tagit fart.

Användningen av IoT-teknik är långt ifrån att ha nått sin fulla potential. Visserligen visar en enkät från IDC att en tredjedel av de 1 872 tillfrågade företagen på något sätt använder IoT-teknik, så var det mer än hälften av dem som bara samlade in eller analyserade data. Informationen användes inte för att förbättra produkten på något sätt.

Tanken med IoT-labbet är att företagen kommer dit med sina produkter, sin hårdvara. Där paras de ihop med mentorer som är experter inom olika områden och får tillgång till verktyg som gör att de snabbt kan gå igenom olika designalternativ. Målsättningen är att spara in månader av utvecklingsarbete för företagen. Vad får Microsoft ut av detta? Jo, de erbjuder också hjälp att konfigurera deras molntjänster för den hårdvara som utvecklas i labbet, skriver IDG News.

Läs också: Fem trender du behöver ha koll på inom internet of things

Framgången för laboratorierna mäts i antal företag som lyckas få ut sina produkter snabbare på marknaden, som ett resultat av Microsofts bidragande arbete. Den primära källan för intäkter är genom molntjänsten Azure, eftersom många av produkterna då kommer att köras genom plattformen. När marknaden kan förvänta sig färdiga produkter får vi se. Ledtiderna får hårdvara är ofta långa, ibland tar det flera år att ta fram en ny produkt. Urvalet sker baserat på huruvida Microsoft anser att deras insats verkligen skulle göra produkten färdig snabbare. Och om de tillför ett unikt värde eller ej. Det ska också påpekas att det inte är ett krav att besökarna använder Azure, även om det är en fördel.

Analysföretaget IDC uppskattade att den globala tillverkningsmarknaden totalt plöjde ner 178 miljarder i lösningar för IoT under förra året.