Fyra stora upphandlingar har startats för att modernisera framtidens svenska vårdinformationssystem. Över sex miljoner svenskar berörs. Resultatet av upphandlingarna kommer att vara avgörande för om Sverige ska kunna bli bäst i världen på e-hälsa 2025, vilket är regeringens uttalade mål.

Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregionen har förklarat att upphandlingen ska vara innovationsvänlig. Beställarna väljer då i en första omgång ut några få leverantörer för att i dialog med dem komma fram till vad som är bästa lösning för framtiden innan de beställer.

Läs också: Nu är vårdens miljardupphandling i väst åter igång

Under det senaste decenniet har Inera byggt den ”nationella tjänsteplattformen” som skall vara navet för den svenska e-hälsan. Alla system skall anslutas till tjänsteplattformen och på så sätt kunna kommunicera med varandra. Den är byggd på väl beprövade metoder och standarder som fungerar bra i en centraliserad organisation med en stabil IT-miljö.

Många beslutsfattare inom svensk e-hälsa anser, trots varningar, att man ska upphandla så kallade ”kärnsystem för vården” som innehåller alla funktioner integrerade i en enda produktfamilj. Exempel är lösningar från Cerner, EPIC, Cambio, Tieto och CGM. De ska kunna anslutas till tjänsteplattformen genom sina respektive API:er och på det sättet vara öppna för kommunikation med andra system.

Vi är många som menar att man i upphandlingarna inte kan bygga vidare på grunden i den svenska vårdens IT-miljö, att den inte håller måttet.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Vi anser att man ska utgå från det som måste vara det tyngst vägande ”skall-kravet” i upphandlingarna: att all data för en patient ska kunna nås på ett säkert sätt, var som helst, och närhelst de behövs. Det får inte spela någon roll om jag kommer in för en akut operation i Gällivare eller Säffle, nödvändig information ska finnas tillgänglig. Ett system för e-hälsa med den ”nationella tjänsteplattformen” som centralt nav aldrig kommer att kunna tillgodose kravet. Det skulle leda för långt att förklara varför men vi kan peka på att patientinformationen i Sverige finns spridd i många system i en decentraliserad miljö (landsting, regioner, kommuner alla med egen beslutanderätt), som inte är stabil utan ändras allteftersom sjukvårdsprocesser, diagnoser, terminologi och inte minst teknik förändras.

Enbart kärnsystem och tjänsteplattform kommer alltså inte att kunna leverera baskravet. Innovation behövs för att utveckla en lösning. De som har mandat att fatta beslut i upphandlingarna måste se till att baskravet blir uppfyllt. Leverantörer som kan erbjuda innovativa lösningar ska bjudas in till dialog.

Läs också: Vårdens prestigeprojekt spricker – landstingens mångmiljard-upphandling stoppas

Det finns redan goda ansatser/prototyper från forskningsvärlden, små utvecklingsföretag och också från de stora IT-organisationerna. Alla utgår de från att man behöver komplettera dagens infrastruktur med en gemensam plattform för patientdata, designad och implementerad på lämpligt sätt.

Tjänsteplattformen skall finnas kvar och ”kärnsystem” kan inhandlas men patientdata skall kunna hämtas och lagras på ett enda ställe och inte som nu i många olika system.

Om upphandlingarnas ”kortlistor” in i dialogfasen inte innehåller någon enda leverantör av gemsansam plattform för patientdata kommer Sverige inte att nå visionen om att bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Snart får vi facit.

Mats Löfström är författare och IT-expert