Mjukvarujätten Citrix är i hetluften just nu. Bolaget uppges ha anlitat Goldman Sachs för en eventuellt stundande försäljning. Den allt tajtare partnern Microsoft har av många pekats ut som en köpare, men än så länge är det ingenting som är klart.

På det svenska Citrixkontoret i Kista varken kan, vill eller får man uttala sig om några försäljningsplaner. Men tongångarna är överlag positiva hos de cirka 35 anställda eftersom bolaget åter är på rätt köl igen efter ett par tuffa år.

Och inte bara kölen har hittat sin plats. Den uttalade riktningen för bolaget är betydligt tydligare nu. För efter att Citrix prövat vingarna på vad som för bolaget varit lite nya områden, har budskapet under det senaste året varit tydligt.

– Nu ska vi tillbaka till kärnan. Vi uppfattades som lite spretiga ett tag efter att vi gjort en hel del uppköp. Nu avyttrar vi de delar som inte är core, säger Mats Ericson, som tidigare ledde kanalteamet, men som nu är den som leder det svenska kontoret och den svenska försäljningen.

Läs också: Citrix kläs för försäljning – anlitar Goldman Sachs

Han ersätter därmed den förre Sverigechefen, Joakim Wiling, som har lämnat Citrix för säkerhetsbolaget Check Point.

Mats Ericson exemplifierar avyttrandena med affärsenheten Go To Meeting, vars samarbetsprodukter tidigare sålts av Citrix. Men nu har den delen av bolaget avyttrats och slagits samman med företaget Log Me In, som är noterat som ett eget bolag.

Om man enkelt ska sammanfatta det bolaget kallar kärnan i verksamheten så handlar det om paradgrenen säker leverans av applikationer. Och som vanligt när det gäller Citrix är det bolagets anonymitet som är den svåraste motståndaren. Mats Ericsons mål är att han och bolaget ska lyckas trumma in budskapet om hur viktig bolagets mjukvara är för företagens it-användare.

– Vi möjliggör leverans av applikationer eller data oavsett vilken enhet du använder och med det möjliggör vi för människor att balansera sitt liv på ett bra sätt mellan arbete och fritid. De företag som gör investeringar i mobilitet kommer att misslyckas om man inte har användaren i fokus. Att kunna jobba mobilt är en viktig konkurrensfördel för företag som ska konkurrera om personal, säger han och hoppas som sagt kunna göra det ofrivilliga hemlighållandet av Citrix betydelse mer känd.

– Det är vår största utmaning. Folk vet inte vad vi gör även om vi finns hos de flesta organisationer i en eller annan form.

En annan viktig aspekt han vill lyfta från kärnan i verksamheten är ordet säker.

– Säkerhet och att möjliggöra mobilt arbetssätt, det är topprioriteringar hos våra partners kunder. Hos oss hamnar informationen centralt. Det vi skickar ut till användaren är en bild av applikationen. Det är en stor drivkraft för många företag att kunna äga och behålla sin information och inte minst att göra det på ett sätt som inte påverkar användarens upplevelse, säger Mats Ericson.

Vikten av att användare ska kunna jobba mobilt låter kanske inte superhett om man tänker på de bolag som brukar beskrivas som att de är födda i molnet och i princip har jobbat mobilt sedan starten. Även om Citrix riktar sig brett är det knappast de bolagen som är huvudmålgruppen, men även den typen av verksamheter kan vara intressanta som kunder.

Läs också: Snabba puckar livsfarligt för säkerheten i internet of things

– Det är enklare för nya företag, de bygger inte traditionell it. Men det är väldigt få företag som bara jobbar med webbplattformar. Det finns nästan alltid någonting som ligger centralt, säger Mats Ericson.

Och just molnet spelar en allt viktigare roll för Citrix idag. Budskapet om att fokus ska ligga på kärnverksamheten har även fått sällskap av ett annat centralt dekret från det amerikanska huvudkontoret, och det är budskapet ”cloud first”. Och där liksom på många andra håll har bolaget knutit tätare band med Microsoft. Och det tätare samarbetet är så klart ett viktigt bränsle när ryktena om att det är Microsoft som ska köpa Citrix satt fart.

– Allt nytt som vi släpper ska komma i en molnversion först, och Microsoft är vår primära partner för publik molnplattform. Samarbetet med Microsoft har gett otroligt stort intresse på marknaden, säger Mats Ericson.