Släng dig med verktygsnamn som Jira, Confluence, Bitbucket, Hipchat och sedan i januari Trello, samt några till och utvecklare med självaktning nickar instämmande. Det australiska företaget Atlassian har blivit leverantören av nervcentrum till moderna utvecklarorganisationer. Bland svenska kunder märks bland annat Spotify och Klarna.

Atlassian har lyckats på ett sätt som skiljer sig från de flesta andra mjukvaruleverantörer, utan en egen säljstyrka värd namnet. I stället har man satsat på en uttalad partnerstrategi. Resultatet har blivit stor framgång bland utvecklare. Partnerstrategin har också gjort det enkelt för Atlassian att etablera lokal närvaro i olika länder.

Man har verktyg för allt från att hålla reda på kod, versionskontroll, via chatt, till olika typer av projekthantering och samarbetsverktyg, se faktaruta.

Läs också: 8 lögner som utvecklare berättar för sig själva

Varför har Atlassian lyckats? Så här säger Patrik Löwendahl, ansvarig för lösningar för digitala affärer på konsultföretaget Avanade:

– Atlassian erbjuder en riktigt bra uppsättning av verktyg som ligger rätt i tiden. Verktygen passar bra för företag med en arbetsstyrka som inte sitter på en enda plats.

Patrik Löwendahl beskriver det som att ”det blir problem redan om man har ett kontor i Stockholm och ett i Göteborg”. Det är bland annat den typen av problem som Atlassian adresserar med sina applikationer. Och ju vanligare det blir med geografiskt spridda arbetsstyrkor, desto bättre ser det ut för Atlassian.

Feico Mol
Feico Mol, Atlassian.

– Vi verkar på en global marknad med en försäljningsmodell som bygger på att kunderna testar applikationerna först. Det är mycket mun till mun. Vi är ett sant globalt företag själva, inte ett amerikanskt företag som försöker kopiera en modell till andra länder, säger Feico Mol, europachef på Atlassian som är stationerad i Amsterdam, till Computer Sweden.

Men det finns väl konkurrenter som är ute efter samma kunder?
 

– Många av våra konkurrenter är enproduktsföretag. Våra kunder börjar vanligtvis med en av våra produkter, oftast Jira, när de blir nöjda med den tittar de även på andra, säger Feico Mol.

Alla är dock inte helt övertygade om storheten i Atlassians strategi.

– Jag är i grunden positiv. Vi kör Jira hos vissa kunder och Trello hos andra, säger Christian Landgren, vd på konsultföretaget Iteam, som har invändningar mot Atlassians upplägg.

– Det är en gammal idé att samla allt på ett ställe, men det fungerar sällan i praktiken. Vi har själva försökt, men kommit fram till att det är en bättre strategi att välja verktyg som passar för varje projekt. Utmaningen är att lära sig leva med ett kreativt kaos.

Feico Mol på Atlassian igen:

– Vi försöker hjälpa alla team att samarbeta på ett bättre sätt. Om de vill göra det på ett strukturerat sätt finns Jira, om de vill göra det under friare former finns till exempel Hipchat och Confluence, säger Feico Mol.

Läs också: Koda snabbare med de här simuleringarna

Och det här ska inte bara gälla för utvecklarorganisationer, även om de hittills varit den viktigaste kundgruppen för Atlassian. Företaget tittar givetvis på hur man ska kunna expandera sin marknad.

– Ett fokusområde för oss just nu är stora kundföretag. Det är svårt, man kan jämföra med att införa agila metoder på stora företag. Men jag tror att man kan lyckas, med rätt verktyg, rätt partner och rätt ledarskap. Det är en kulturfråga.

I Sverige är Riada Atlassians största partner med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Riada har tillsammans med utvecklingsföretaget Riada Development ett trettiotal anställda, varav 25 är konsulter.

Riadas historia illustrerar på ett närmast perfekt sätt globala trender vad gäller verktyg för projekthantering, samarbete och hantering av kodbaser. Fram till 2008 var man partner med IBM och jobbade med it-jättens Rationalprodukter. 2009 tog man kontakt med Atlassian.

Företagets utvecklare bygger bland annat det egna verktyget Insight som är en påbyggnad på Atlassianplattformen för hantering av inventarier (asset management). Inventarier kan i det här sammanhanget vara i princip vad som helst. Arbetet med att bygga Insight satte i gång för fyra år sedan.

Riadas konsulter är oftast iblandade i början av implementationer av Atlassians verktyg. Affärsmodellen är att Riada tar betalt för konsulttjänster och Atlassian för applikationerna. Merparten av Riada omsättning, sammantaget för båda företagen, kommer från konsultuppdrag i Sverige.

– Våra kunder kommer oftast i kontakt med Jira först, men ibland med andra verktyg från Atlassian. Sedan är det vanligt att de växer in i Atlassianplattformen och börjar använda flera verktyg. Det finns inget verktyg i världen som löser alla problem, men de här verktygen bringar den ordning som kan bringas, säger Tommy Nordahl, vd på Riada.

Han ser en stor potential för tillväxt utanför området för mjukvaruutveckling:

– Det handlar om att hantera affärsprocesser. Vi kan prata hr med en kund på förmiddagen, crm med en annan kund på eftermiddagen och hantering av intranät nästa dag.

Om man ska sammanfatta Atlassians framgångar är det tre ord som sticker ut: Samarbete, bredd och samordning. Alla företagets applikationer kan i någon utsträckning benämnas samarbetsverktyg. Bredden kommer sig av flera olika verktyg för att hantera samarbete på olika sätt. Samordningen anger att de olika verktygen fungerar tillsammans på en plattform.

Fakta

Atlassian grundades 2002 och har huvudkontoret i Sydney i Australien. Bland företagets applikationer märks de följande:

  • Jira. Ärende- och projekthantering, med funktionalitet som att hålla reda på buggar i mjukvara.
  • Confluence. Samarbetsverktyg för team.
  • Bitbucket. En tjänst för att förvara källkod och hela projekt som använder sig av antingen Git eller Mercurial för versionshantering.
  • Hipchat. En chattjänst.
  • Trello. Webbaserat verktyg för projekthantering.

Prismodellen för Atlassians verktyg är baserad på antalet användare och börjar på tio dollar för tio användare under ett år.