Sedan AWS etablerade sig i Sverige 2011 har verksamheten successivt vuxit, och att Sverige är en viktig marknad för bolaget har regionchefen Darren Mowry sagt vid ett flertal tillfällen.

Och nu är det alltså dags för nästa steg i Sverigesatsningen, det kanske största hittills. Det handlar om att öppna det AWS kallar en Infrastructure Region i Sverige under 2018. Konkret innebär det att man ska bygga tre datacenter, eller Availability Zones som det heter på AWS:iska, i tre utvalda städer runt Stockholm.

– Vi kommer att bygga i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås, säger Darren Mowry, som givetvis är mycket nöjd över att bolaget satsar på det som blivit hans hemmaplan.

– Vi har höga ambitioner och mål för den här regionen. Vi vet att det finns mycket duktigt folk att anställa här. Dessutom kommer 53 procent av energin i Sverige från förnybara källor, och det passar bra med vår ambition att ha 100 procent förnybar energi.

Etableringen i de tre städerna är så klart en stor satsning, men varken Darren Mowry eller AWS tror att det är allt som ska göras i Sverige.

– Det kan bli fler satsningar framöver. Vår vd Andy Jassy har sagt att det över tid handlar om investeringar på över en miljard dollar i regionen.

Darren Mowry
Foto: Joakim Arstad DjurbergAWS regionchef Darren Mowry är mycket nöjd över att bolaget satsar på det som blivit hans hemmaplan.

Tidigare har det mesta av den svenska AWS-verksamheten gått via Frankfurt, men framöver ska det alltså både bli enklare och effektivare att jobba med molnjätten för svenska företag och partner. Darren Mowry säger att feedback från flera håll ligger bakom den nya satsningen.

Läs också: Häng med in i Facebooks "arktiska" datacenter i Luleå

– Vi har pratat med våra startup-kunder samt våra kunder i spelbranschen som har sagt att det skulle betyda väldigt mycket för dem att ha kapaciteten närmare. Dessutom har vi pratat med andra företag som har samma önskan, och för dem finns det även regulatoriska krav som kan underlättas, vilket hjälper oss att bli ännu starkare på den marknaden, säger han.

En annan viktig aspekt är givetvis möjligheten att kunna jobba mer mot offentlig sektor, där det ofta finns krav på att data ska finnas i landet.

– Vi har gjort goda framsteg inom offentlig sektor de senaste åren, men det här öppnar helt nya möjligheter, säger Darren Mowry, och lyfter fram bolagets partnerled som en sista viktig inspiratör.

Läs också: Amazon Web Services jagar nya svenska teknikbolag

– Sist men inte minst har vi pratat med våra partner. Där har alla gett oss bra feedback om hur lokal närvaro för oss kan ge dem möjlighet att göra ännu fler affärer med AWS.

Det handlar om rejäla anläggningar som ska byggas i de tre städerna, och givetvis kommer det även att skapas en hel del nya jobb.

– Det kommer att vara mellan 50 000 och 80 000 servrar vid varje Availabilty Zone, och det kommer att skapas många jobb. Någon exakt siffra har jag inte, men vi vet att det kommer att ge oss helt nya möjligheter till affärsutveckling och en möjlighet att skapa nya tjänster, säger Darren Mowry.

AWS etableringsvilja och miljardinvestering tas så klart emot med öppna armar av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Deras beslut att etablera en ny region i vårt land är ett erkännande av Sveriges starka konkurrensställning inom EU. Vi har den största andelen el från förnybara källor i EU samt en digital infrastruktur och it-industri i världsklass. Att AWS investerar i Sverige kommer att stärka vår position globalt i den digitala omvandlingen. För oss innebär handel i en modern, global och digitaliserad ekonomi mer än bara handel med varor, det handlar om handel med tjänster, om utbyte av kunskap och om fri rörelse av data, säger han i ett pressmeddelande.