Personligt varumärke är inget nytt. Numera är de flesta medvetna om att hur de uppfattas både privat och på jobbet är viktigt. Detsamma gäller för hur du agerar i sociala medier eller presenterar dig på karriärsajter. Den bestående upplevelsen av en persons varumärke är det totala avtryck du gör i jobbsammanhang samt hur du respekterar andras.

Sälja är det svåraste
Enligt en undersökning, 10 snabba frågor till konsulter (Konsultboken 2014), som jag genomfört bland konsulter rankas sälj som det svåraste i konsultrollen. Vad innebär säljet och kommunikationen med kunderna utifrån ett varumärkesperspektiv? Vad är det egentligen som du säljer? Oss själva vill jag påstå, samtidigt som vi har förtroendet att vårda flera andras i samband med våra kunduppdrag.

Läs också: Kom ut och engagagera dig - så blir du en chef som förebygger konflikter

Varumärkesdimensioner i konsultrollen
När du agerar som konsult i olika uppdrag representerar du fler än ditt egna jag. Du blir automatiskt en ambassadör för branschen, din nisch eller konsultexpertis, kunden och konsultbolaget inklusive dina kollegor. Det är mycket att hålla reda på. För att hålla det enkelt, gör du rätt och agerar professionellt mot alla parter så stärker du per automatik ditt varumärke. Sedan kan du ta det ett steg längre och fundera kring aktiviteter som stärker dig i dina olika varumärkesdimensioner.

Vi tar ett exempel: alla varumärken en javakonsult har i ett it-företag.

•   Konsultens varumärke: du själv som person
•   It-branschen – alla it-konsulter
•   Javautvecklare – ditt nätverk och din samhörighet
•   Kunden – alla olika kundföretag du representerar
•   Konsultbolaget – arbetsgivare inklusive dina kollegor.

Så hur kan du bli mer synlig både internt hos kund eller det egna konsultbolaget? Ett sätt är att dela kunskap, agera mentor och bidra till branschen i olika sammanhang.

Att sälja andra
Okej, nu när du har blivit expert på att sälja dig själv och respekterar alla andra varumärken kan vi ta utvecklingen till nästa nivå. Att sälja andra. I min mening så är det svåraste i säljet inte att sälja sig själv utan att sälja andra. Så hur kan du agera idag för att skapa flera uppdrag till dina kollegor? Det är den stora utmaningen. Finns det en matchning mellan kundens behov och kollegor med rätt kompetens som levererar på företagets varumärke och värderingar?

Det här är en artikel från Expert Network

Fortsätt stärka ditt varumärke med hjälp av framgångsfaktorer för konsulter. Mina bästa tips är att göra detta genom att skapa förtroende, kommunicera och lyssna. Vilken är din personliga framgångsfaktor? Vad skiljer dig från andra? Hur skulle någon annan beskriva ditt varumärke som konsult?

10 framgångsfaktorer för konsulter
1.   Förmåga att skapa förtroende
2.   Förmåga att kommunicera
3.   Förmåga att lyssna
4.   Problemlösningsförmåga
5.   Självständig – att kunna leda dig själv
6.   Social förmåga
7.   Erfarenhet
8.   Förändringsbenägenhet
9.   Vilja lära dig nya saker och utvecklas
10. Bra självförtroende

Läs också: Här är de 9 största interna säkerhetsriskerna på företaget

Sammanfattning
●   Reflektera varje dag över ditt varumärke
●   Vårda och respektera alla dina varumärken
●   Delta i branschaktiviteter som stärker dina varumärkesdimensioner
●   Var aktiv och aktuell på dina sociala plattformar
●   Stå aldrig still – viktigt vara nyfiken och i ständig utveckling

Fakta

Befattning: Vd, strategikonsult
Företag: Konsultboken
Linkedin: Marianne Olsson
Twitter: @marianne_marre
E-post: marianne.olsson@konsultboken.se
Hemsida: www.konsultboken.se
Expertområden: Konsultbranschen, konsultrollen, gig-ekonomin, försäljning, marknadsföring, digitalisering.
Bakgrund: Konsultexpert. Har lång erfarenhet från arbete med kommunikation och projekt inom fastighet-, telekom- och it-branschen. Lång erfarenhet som konsult, föreläsare, moderator och rådgivare till såväl privat som offentlig verksamhet. Författare till “Konsultboken” och “Framgångsrik konsult”.